Ateitis senoliams

2021-12-07

Share on Facebook0Share on Google+0

Moksleivių ateitininkų sąjungos valdyba kviečia registruotis į tradicinę adventinę labdaros akciją!

Ateitis senoliams - tai adventinė ateitininkų federacijos akcija organizuojama kartu su Sidabrine linija.
„Sidabrinė linija“ – tai nemokami draugystės pokalbiai, emocinė ir informacinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus žmonėms.

Akcija planuojama vykdyti kaip ir anksčiau: kuopos ar kitos prisidėti norinčios grupės keps sausainius ir už aukas juos dalins bažnyčiose, bendruomenės namuose, mokyklose ar bet kur kitur, kur sugalvos.

REGISTRACIJA
Akcija vyks visą advento laikotarpį.

Po Kalėdų visi surinkti pinigai bus siunčiami MAS valdybai, kuri juos
visus suskaičiuos ir perduos "Sidabrinei linijai".

Žmogui reikia Žmogaus. Padėkime spręsti vyresnio amžiaus žmonių atskirumo, vienišumo, bendravimo trūkumo problemas, suteikiant senoliams galimybę vėl džiaugtis oriu, prasmingu, visaverčiu gyvenimu.

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.