Ateitininkų UGDYMO forumas

2023-05-04

Share on Facebook0Share on Google+0

Ateitininkų federacijos taryba kviečia visus narius ir bičiulius į ateitininkų ugdymo forumą - renginį, skirtą diskuoti esminiais ateitininkijos ugdymo klausimais. Renginyje galėsite išgirsti Lietuvos ir JAV ateitininkų pirmininkų kalbas bei gyvą federacijos narių diskusiją. Taip pat turėsite galimybę patys diskutuoti grupėse ir išsakyti savo mintis apie tai, koks turi būti ateitininkas ir ateitininkiškas ugdymas.

Užsienio ateitininkai gali registruotis ir stebėti gyvą transliaciją bei dalyvauti diskusijoje nuotoliu.

Renginys vyks gegužės 20 dieną, Ateitininkų rūmuose Kaune.

REGISTRACIJA yra būtina.

// Taip pat kviečiame prisidėti prie renginio užpildant anoniminę ateitininkų ugdymo koncepcijos APKLAUSĄ iki gegužės 14 d. Ją galima pildyti nepriklausomai nuo to, ar dalyvausite forume. //

Renginio programa:

11:00 Šv. Mišios
12:00 pietūs
13:00 atidarymas
13:40 diskusija
15:40 darbas grupėse
17:00 apibendrinimas

 

AF Tarybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.