Ateitininkų federacijos Atsikūrimo Lietuvoje 30-metis!

2019-11-20

Share on Facebook0Share on Google+0

Ateitininkų federacijos Atsikūrimo Lietuvoje 30-mečio minėjimas

2019 m. lapkričio 30 d. (šeštadienis)
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (Konstitucijos pr. 25, Vilnius)

Šiais metais Ateitininkų federacija Lietuvoje švenčia 30-metų atsikūrimo sukaktį. Kun. Arvydas Žygas per Atkuriamąjį suvažiavimą Vilniaus Moksleivių rūmuose (dabartiniame Lietuvos vaikų ir jaunimo centras ) 1989 m. sakė „ateikite kurti, o ne griauti“. Šiandien svarbu pamatyti, įvertinti ir pasidžiaugti tuo, kas buvo sukurta per šiuos metus bei įkvėpti jaunąją kartą prisijungti prie šio paraginimo.

Šiai sukakčiai paminėti kviečiame lapkričio 30 d. atvykti visų kartų ateitininkus į istorinę vietą Vilniuje ir dalyvauti šventinėje popietėje, kurios metu išgirsime garbių ateitininkų pranešimus ir dalinsimės šio laikotarpio aktualijomis.

Renginio programa:

  • 12.00  Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje (celebruoja AF dvasios vadas, Vilniaus Arkivyskupas Gintaras Grušas)
  • 13.45-14.30  Pasitikimo kava*
  • 14.30-16.30  Minėjimas (pranešimai ir meninė programa)*
    *Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (Konstitucijos pr. 25, Vilnius)

Pranešimai:

 „Ateitininkų atsikūrimas Bažnyčios akimis“ (Kardinolas Sigitas Tamkevičius)

Ateitininkų atsikūrimas – svarbiausi momentai ir asmenybės“ (Vygantas Malinauskas)

Ateitininkiškas ugdymas – dovana augančiai asmenybei“ (Irma Kuliavienė/ses. Daiva Kuzmickaitė)

Kviečiame užsiregistruoti.

AF valdybos infromacija

Už paramą dėkojame Ateininkų fondui ir Lietuvių katalikų religinei šalpai

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.