Ateitininkas tapo Marijos radijo programų direktoriumi

2023-06-26

Share on Facebook0Share on Google+0
Sigitas

Ateitininkas kun. Sigitas Jurkštas tapo Marijos radijo programų direktoriumi. Jis pakeitė prieš tai pareigas ėjusį ir Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru paskirtą kun. Saulių Bužauską.

Sveikiname ir medžiame Viešpaties išminties ir Šventosios Dvasios vedimo!

Nuotr. Kun. Sigitas ir Laurynas (Ateitininkų federacijos komunikacijos koordinatorius) Marijos Radijo Vilniaus studijoje.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.