AF VALDYBOS PAREIŠKIMAS DĖL PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMO

2020-12-18

Share on Facebook0Share on Google+0
team-spirit-2447163_1920

ATEITININKŲ FEDERACIJOS VALDYBOS PAREIŠKIMAS DĖL PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMO LIETUVOJE

2020-12-17

Ateitininkų Federacija,

remdamasi visuomeniškumo, inteligentiškumo, katalikiškumo ir kitais principais, ginant žmogaus orumą, prigimtinę ir konstitucinę šeimos sampratą bei konstitucinę nuostatą, kad ,,Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“,

atsižvelgdama į 2020 gruodžio 11 d. Ateitininkų Federacijos Tarybos pareiškimą dėl ateitininkų nuostatos homoseksualių sąjungų atžvilgiu,

palaikydama vyro ir moters santuokos pagrindu kuriamą šeimą, atsakingą tėvystę ir motinystę,

suprasdama, kaip svarbu visuomenėje užtikrinti bendrajam gėriui būtinų sąlygų apsaugą,

pabrėždama, kad valstybėje siekiant reglamentuoti asmenų bendrą gyvenimą, sprendžiant praktines problemas, kylančias ir tos pačios lyties poroms, neturi būti iškreipiama prigimtinė šeimos samprata,

pareiškia, kad nepritaria atskirų politinių jėgų siekiui tos pačios lyties asmenų bendrą gyvenimą teisiškai prilyginti vyro ir moters santuokos pagrindu kuriamai arba iš motinystės ir tėvystės santykių kylančiai šeimai, įvesti į Lietuvos teisinę sistemą partnerystės institutą.

Ateitininkų Federacija, siekdama išvengti klaidingų interpretacijų dėl mūsų organizacijos pozicijos pristatymo viešojoje erdvėje,

griežtai atsiriboja nuo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 51-ojoje neeilinėje Asamblėjoje priimtos pozicijos dėl partnerystės Lietuvoje įteisinimo. Ir pabrėžia, kad šioje pozicijoje nėra atstovaujamos Ateitininkų Federacijos nuostatos, neatspindima ženklios dalies Lietuvos jaunimo nuomonė ir vertybės.

Ragina LiJOT Valdybą visokeriopai užtikrinti, kad organizacijos veikloje būtų laikomasi jos įstatų 2 straipsnyje įtvirtinto principo, kad LiJOT yra nepriklausoma ir nepolitinė asociacija, apsaugant, kad asociacija netaptų ideologiniu įrankiu vienos ar kelių politinių partijų rankose siekiant savo politinės programos įgyvendinimo tikslų. Taip pat imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų užtikrintas visą jaunimą telkiantis nuomonių pliuralizmas, svarstomi tik tiesiogiai su jaunimo politika susiję klausimai ir nebūtų sudarytos išskirtinės sąlygos vienos ideologijos ir (ar) politinės minties dominavimui viešuose LiJOT pareiškimuose.

 

-Ateitininkų federacijos valdyba

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.