INFORMACIJA APIE AF TARYBOS VEIKLĄ

2021-03-15

Share on Facebook0Share on Google+0
AF Facebook Postai (9)

2021 m. kovo 9 d., minint šv. Brunoną, vyko dešimtas Ateitininkų federacijos tarybos posėdis.

Susitikime nuotoliniu būdu dalyvavo visi tarybos nariai. Posėdžio protokolą, kaip įprasta, rengė savanorė moksleivė ateitininkė Žemyna Lukoševičiūtė.

Posėdžio pradžioje AF pirmininkas Vytis Turonis apžvelgė pagrindinius Ateitininkų federacijos reikalus - apie AF strategijos tikslinimą, atstovų konferenciją, akademinių savaitgalių organizavimą ir kitus klausimus.

Didžiąją posėdžio laiko dalį buvo svarstyta apie Ateitininkų garbės nario vardo teikimo nuostatus. Klausimą pristatė Martynas Darškus. Nuostatai po praėjusio posėdžio toliau buvo tobulinami darbo grupėje. Kelias dienas prieš posėdį projektas pristatytas visiems tarybos nariams, jie teikė savo pastabas ir pasiūlymus. Posėdžio metu priimti nutarimai dėl diskusinių vietų. Bedru sutarimu patvirtinti Ateitininkų garbės nario vardo nuostatai - turime paruoštą dokumentą ir galimybę į ateitininkų organizaciją įtraukti jai nusipelniusius bičiulius. Greitu metu nuostatai bus paviešinti.

Martynas Darškus ir Justinas Juknys, ruošę garbės nario vardo teikimo nuostatus, taip pat rengė ir rėmėjo vardo suteikimo nuostatus. Kadangi rėmėjų klausimas tiesiogiai susijęs su ateitininkų vykdoma veikla, nuostatų projektas  bendru sutarimu bus perduotas apsvarstyti AF valdybai ir lėšų pritraukimo komitetui.

Dar vienas svarstytas klausimas - dėl asmens, AF Tarybos deleguojamo į AF strategijos įgyvendinimo stebėsenos darbo grupę. Patvirtintas asmenų sąrašas, kurie bus kviečiami prisiimti šią atsakomybę.

Posėdžio pabaigoje AF tarybos darbo grupės pristatė savo veiklų rezultatus ir eigą. Šiuo metu dirbama dėl Ateitininkų ugdymo koncepcijos kūrimo (darbo grupė susitikusi porą kartų), dėl Lietuvos ir išeivijos ateitininkų santykių principų nustatymo (darbo grupė susitikusi porą kartų, toliau verta diskutuoti dėl Šiaurės Amerikos ateitininkų balsavimo ir įžodžio programos, kuri priklauso nuo aplinkybių, vietovių, kalbos ir t.t.), dėl AF atstovavimo Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje (LiJOT) gairių kūrimo ir dėl AF įstatų atnaujinimo. Taip pat nutarta grąžinti akademinių savaitgalių rengimą į AF tarybos darbo programą.

Kitas posėdis numatytas jau po šv. Velykų ir Gailestingumo sekmadienio - balandžio 16 d.

 

AF Tarybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.