AF tarybos veiklos pranešimas

2021-01-13

Share on Facebook0Share on Google+0
AF Facebook Postai (9)

2020 m. sausio 8 d., paskutinę Kalėdų laiko savaitę, vyko aštuntas Ateitininkų federacijos tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi tarybos nariai. Protokolą rengė savanorė moksleivė ateitininkė Žemyna Lukoševičiūtė.

Posėdį, kaip įprasta, malda pradėjo AF dvasios vadas arkiv. Gintaras Grušas. Šįkart buvo meldžiamasi Ateitininkų litanija, kuri netrukus bus pabaigta redaguoti, patvirtinta ir ja bus pasidalinta su nariais. Litanija atrasta Panevėžyje, jos autorystė nežinoma. Spėjama, kad litanija sukurta apie 1991-1992 metus.

Pirmas posėdžio klausimas - Ateitininkų federacijos tarybos reikalų apžvalga. AF valdybos pirmininkas Vytis Turonis trumpai pristatė AF strategijos kūrimo ir tikslinimo eigą, dabartinę sekretoriato situaciją ir pertvarkos perspektyvas, situaciją dėl generalinio sekretoriaus pareigų.

Praėjusį posėdį patvirtinus AF tarybos veiklos gaires, buvo nutarta įvesti AF tarybos sekretoriaus pareigybes. Joms eiti buvo pasiūlyta Justina Juodišiūtė, kuri jau ne sykį padėjo organizuoti tarybos darbą, yra buvusi l.e.p. AF tarybos pirmininkė praėjusioje kadencijoje. Justinai nuolankiai sutikus, jos kandidatūra buvo vienbalsiai patvirtinta.

Kitas aptartas klausimas, kurį jau kelis posėdžius teko atidėti dėl laiko trūkumo, buvo dėl ateitininkų garbės nario vardo ir mecenato vardo suteikimo tvarkos. Tvarkos projektą paruošė Martynas Darškus. Prieš pereinant prie projekto tikslinimo, buvo išdiskutuota, kad Garbės nario vardas būtų suteikiamas žmonėms organizacijos išorėje. Mecenato vardas galėtų būti suteikiamas tiek organizacijos nariams, tiek žmonėms organizacijos išorėje. Taip pat buvo nutarta paruošti dvi atskiras tvarkas - vieną dėl garbės nario vardo, o kitą - dėl mecenato ir rėmėjo vardo. Toliau su šiuo projektu dirbs Martynas Darškus, Irena Grigalionytė-Mueller ir Justinas Juknys. Pakoreguotas projektas bus svarstomas kitame posėdyje.

Posėdžio pabaigoje AF tarybos nariai buvo informuoti, kad kitą posėdį bus grįžtama prie tarybos darbų planavimo ir organizavimo. Atsakingi nariai pasiruoš ir pristatys, kokia planuojamų darbų situacija - kas jau atlikta, o ką dar reikia padaryti, kokie darbų etapai numatomi.

Kitas posėdis planuojamas 2021 m. vasario 5 d.

 

-AF Tarybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.