AF rinkimai 2020 m. | Registracija jau paskelbta!

2020-06-01

Share on Facebook0Share on Google+0
Gparker@GPproprties.com (2)

Informuojame, kad Ateitininkų federacijos (toliau – AF) taryba atšaukia jubiliejinį XVII AF kongresą, kuris turėjo vykti 2020 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 2 d. ir numato jį skelbti ateityje. Atšaukiama ir AF Atstovų konferencija, kuri turėjo vykti gegužės 23 d.

2020 metais AF numato visų valdymo organų: pirmininko, valdybos, tarybos, kontrolės komisija rinkimus bei sąjungų suvažiavimus. Pranešame, kad net ir atšaukus kongresą – rinkimai yra organizuojami.

1. AF valdyba šaukia neeilinį AF suvažiavimą Vilniuje 2020 m. rugpjūčio 1 d. su išankstinio balsavimo galimybe.

2. Išankstinis balsavimas
Išankstinio balsavimo raštu galimybė yra suteikiama tikriesiems AF nariams (davusiems įžodį ir susimokėjusiems nario mokestį už 2020 metus), kurie dėl įvairių priežasčių negalės dalyvauti neeiliniame suvažiavime. Neeilinio suvažiavimo metu galimybės į kandidatų sąrašus įtraukti naujus asmenis nebus. Liepos 1 d. visi, kurie bus išreiškę norą balsuoti išanksto, gaus vokus su iš ankstinio balsavimo biuleteniais. Biuleteniai bus laikomi galiojančiais, jeigu bus užpildyti tvarkingai ir atsiųsti į AF sekretoriatą iki liepos 30 d.

3. Kviečiame susipažinti su kandidatais į AF organus bei 2019 m. AF veiklos ir finansine ataskaitomis. Visą informaciją rasite ČIA.

REGISTRACIJOS

Registracijos anketos į AF Neeilinį suvažiavimą bei į išankstinį balsavimą atvira iki birželio 30 d.

2020 metai yra LR Seimo paskelbti Ateitininkų metais! Kviečiame kiekvieną į šių metų rinkimus pažvelgti kaip į naują etapą ir būti drąsiems prisiimti atsakomybę ir kurti šią organizaciją.

Atsiliepkime į kvietimą kurti.

KAINA

MAS ir ateitininkų kuopų globėjai – 8 Eur
SAS – 10 Eur
ASS – 15 Eur

*Kaina negali būti kliūtis dalyvauti AF neeiliniame suviažiavime!

DATOS

Birželio 1 d. skelbiamos registracijos, pristatomi visi kandidatai
Birželio 30 d. registracijos pabaiga
Liepos 1–30 d. išankstinis balsavimas
Rugpjūčio 1 d. neeilinis suvažiavimas

 

Ateitininkų federacijos valdybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.