AF pirmininko sveikinimas šv. Velykų proga

2021-04-03

Share on Facebook0Share on Google+0

O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė!

Kokią reakciją mumyse sukelia šv. Velykų pasveikinimas? Ši reakcija yra ir atspindys to, ką Prisikėlimas pakeitė mūsų gyvenimuose. Juk kaip rašo apaštalas Paulius: ,,jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas“ (1 Kor 15, 14).

Prisimenu vieną trumpiausių pamokslų, kurį, dar būdamas jaunu kunigu, pasakė šv. Jono Pauliaus II bendražygis arkivyskupas Stanislavas Dzivišas. Velykų rytą jis, atsistojęs prieš savo parapijiečius, pasakė: ,,Kristus prisikėlė! Bet Jūs tuo netikite... Amen.“. Tiesa, ,,amen“ vėliau pridėjo žmonės, pasakodami šią istorija iš lūpų į lūpas. Kodėl šis pamokslas pasklido? Turbūt dėl to, kad sukrėtė. Sukrėtė iki gelmių. Savo paprasta tiesa, kad tikėjimas yra kelionė, kurią pradedame nuo susitikimo su prisikėlusiu Jėzumi. Evangelija pakeitė kiekvieną tautą ir žemės kampelį, į kurį buvo nunešta. Ji keičia ir mus. Linkiu, kad galiausiai kiekvienas patirtų gydantį susitikimą su prisikėlusiu Jėzumi Kristumi ir išsipildytų Jo troškimas, kad visi būtų viena (Jn 17, 21).

Šventieji broliai ir seserys, esu tikras, kad net jeigu negalime kaip Tomas įkišti pirštų į Jo žaizdas, bet Jo Dvasios malonės dėka šiandien iš visos širdies galime sušukti –„Iš tiesų prisikėlė!“

 
Ateitininkų federacijos pirmininkas

Vytis Turonis

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.