AF pirmininkas: iššūkių akivaizdoje

2020-03-27

Share on Facebook0Share on Google+0
juknys2

Mieli Ateitininkai,

į mūsų skubantį, bėgantį pasaulį atėjo pauzė ir tyla. Gaila, kad ji mus pasitiko ne mūsų pačių pasirinkimu, bet per Žemę keliaujant klastingai ir neapčiuopiamai grėsmei – koronavirusui.

Ši grėsmė jau palietė tūkstančius žmonių visame pasaulyje. Ne išimtis ir mūsų bendruomenė, mūsų organizacija ir jos nariai įvairiose žemės kampeliuose nuo Lietuvos iki užatlantės. Kiekvienas iš mūsų turėjome sustoti, perplanuoti savo dienotvarkes, socialinius ryšius, prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, užtikrinti paramą ir pagalbą savo vaikams ir artimiesiems. Tačiau nenusiminkime, priimkime šį iššūkį pakelta galva. Tikiu, kad ateitininkai visame pasaulyje mobilizavosi ir sėkmingai tvarkosi su šiais uždaviniais, nes mes žinome, kas yra mūsų viltis, kas yra mūsų uola ir stiprybė.

Norėčiau skirti keletą žodžių, kaip AF kaip organizacija prisitaiko prie esamų sąlygų. AF valdyba, Taryba ir sekretoriatas nuolat seka situaciją ir palaiko ryšį dėl reikiamų sprendimų.

Kaip žinia, kol kas aktyvi (fizinė) AF veikla yra sustabdyta, remiantis LR Vyriausybės sprendimais dėl karantino. Reguliariai informuosime narius apie besikeičiančią situaciją ir galimas veiklos formas. Tokiomis sąlygomis, tačiau, galime pasidžiaugti įvairiomis elektroninėmis iniciatyvomis: nuo maldos į šv. Juozapą iki sekretoriato sudaryto puikaus išteklių kompendiumo veiklai namuose.

Aptarėme ir galimas formas, kaip AF gali prisidėti prie solidarumo mūsų bendruomenėje ir Lietuvos visuomenėje apskritai šios situacijos akivaizdoje.
Norėčiau padėkoti sendraugių sąjungai už palaikomą ryšį su sendraugiais, kuriems galimai reikia pagalbos šiuo metu. Tuo pačiu, norėčiau paprašyti, kad jeigu kam nors iš organizacijos narių reikia vienokios ar kitokios pagalbos dabartiniu laikotarpiu – būtinai informuokite.

Lietuvos mastu, kalbant apie galimas savanorystės formas, nusprendėme jungtis prie platformos „Stiprūs kartu“. Šioje platformoje gali registruotis savanoriai, kurie paskirstomi įvairiems uždaviniams įvairiose regionuose.
Ačiū tiems, kurie jau užsiregistravo ir vykdote savanorystės veiklas, laikantis visų būtinų saugumo priemonių.

Šiuo metu ypatingai svarbu saugoti savo artimiausius šeimos narius, tačiau pagalvokime visi, kaip ir kokiu būdu galime šioje krizėje padėti ir kitiems – ar duodami kraujo, ar suteikdami finansinę paramą, ar dalyvaudami minėtose savanorystės iniciatyvose. Jūs patys žinote, kur ir kaip prisidėti šaukia Jūsų širdis.

Pavasarį ir vasarą buvo numatyti ir keli kertiniai AF renginiai. Dalinuosi naujausia informacija, kad AF atstovų konferenciją numatoma nukelti iš balandžio mėn. į gegužės mėn. pabaigą (informaciją rasite čia). Kongreso planavimo darbai vyksta pagal numatytus planus, tačiau pasiliekame lankstumo reaguoti į situaciją, priklausomai nuo to, kaip ji vystysis ir kokių ir kaip saugumo priemonių bus privaloma lankytis viešuosiuose renginiuose. Jeigu ir kada bus besikeičiančios informacijos apie Kongreso datas ir formą, informuosime apie tai.

Šiuo sunkiu momentu, vienijamės ir su AF dvasios vadu Arkivyskupu Gintaru Grušu, kuriam tenka didelė našta planuoti Bažnyčios reikalus šios krizės akivaizdoje. Šioje šviesoje, atkreipiame dėmesį į Lietuvos Vyskupų konferencijos laišką Gavėnios metui ir patarimus, kaip stiprinti mūsų tikėjimą šiuo metu.

Brangūs ateitininkai visame psaulyje, dar kartą norėčiau palinkėti Jums visiems stiprybės, ištvermės.

Būkime tikri, kad skambant bažnyčių varpams, su Šv. Juozapo malda lūpose, belaukdami Šventojo Tėvo ypatingo palaiminimo Miestui ir pasauliui – mes nugalėsime šioje kovoje, visi kartu įveiksime šį nematomą blogį!

Būkite palaiminti,

Justinas
AF pirmininkas

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728