AF nepalaiko kontracepcijos prieinamumo didinimo

2020-05-15

Share on Facebook0Share on Google+0
ugliai-betone

Ateitininkų Federacijos Valdybos pareiškimas

Ateitininkų Federacija,

remdamasi visuomeniškumo, šeimyniškumo, katalikiškumo ir kitais principais, ginant žmogaus orumą ir sveikatą,

propaguodama atsakingą tėvystę ir motinystę, mokslo pasiekimais ir žmogiškąja patirtimi pagrįstas pažiūras į natūralią žmogaus fizinę bei dvasinę raidą,

suprasdama, kaip svarbu ugdyti jauno žmogaus sąmoningumą ir atsakingumą už savo veiksmus, o ne investuoti į rizikingo elgesio pasekmių mažinimą,

pabrėždama, kad teisė žaloti savo kūną yra mirties kultūros dalis, vedanti visuomenės demoralizacijos keliu, ribojanti žmogaus laisvę,

smerkdama bet kokius bandymus griauti fizinę ir dvasinę žmogaus prigimtį,

pareiškia,

kad Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro š. m. balandžio 21 dieną išleistas įsakymas (V-934) Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo nuo nėštumo saugančios spiralės paauglystės amžiaus merginoms priskiriamos 100 procentų kompensuojamiems vaistams, sudaro prielaidas neatsakingam lytiniam elgesiui ir moters, o šiuo atveju nepilnamečių merginų kūno ir jų psichologinės sveikatos žalojimui. Visiškai neprisiimama atsakomybė už kontraceptinės priemonės sukeltą šalutinį poveikį vaiko, kuris dar nėra atsakingas už savo veiksmus ir dėl patirties trūkumo negali adekvačiai įvertinti visos situacijos, sveikatai ir jo ateities gerovei. Beveik milijono eurų metinė investicija į rizikingo elgesio pasekmių mažinimą nėra tikslinga ir teisinga, nes toliau skatintų neatsakingą žmogaus elgesį su savo kūnu, didintų su kontraceptikų vartojimu susijusių komplikacijų ir ligų atvejus (tokius kaip nevaisingumas, žmogaus papilomos virusas, negimdiminis nėštumas ir kt.).

Ateitininkų Federacija, siekdama bendrojo visuomenės gėrio,

griežtai nepritaria skubotam Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) valdybos priimtam sprendimui palaikyti kontracepcijos prieinamumo didinimą, ir prašo jį persvarstyti artimiausiu laiku,

remia Laisvos visuomenės instituto ir Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos kreipimąsi ir juose išdėstytus argumentus, siekiant atšaukti minėtą ministro įsakymą,

per savo narius aktyviai prisideda prie visų žmonių sveikatos, gyvybės ir žmogiškojo orumo apsaugos ypač nelengvu pandemijos metu, skatina visas valdžios institucijas ir visuomenines organizacijas dalyvauti šiame kilniame darbe.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.