AF atstovų konferencoja

2023-01-13

Share on Facebook0Share on Google+0
Ateitininkų atstovų konferencija

Džiugiai pranešame, kad Ateitininkų federacijos valdybos sprendimu Ateitininkų federacijos atstovų konferencija vyks 2023 m. balandžios 15 d., šeštadienį, Lietuvos sostinėje Vilniue.

Atstovų konferencijos metu bus klausomas metinis AF Tarybos pranešimas bei tvirtinamos 2022 metų veiklos ir finansinė ataskaitos.

Daugiau informacijos jau netrukus.

AF valdybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.