5 priežastys (ne)duoti SAS įžodžio

2020-05-12

Share on Facebook0Share on Google+0
SAS

„Metai laiko pasiruošti SAS įžodžiui - tikra amžinybė. Per 12 mėnesių (pradedant skaičiuoti nuo pirmadienio) tikrai spėsiu apie šią, mane sužavėjusią organizaciją, jos istoriją, ideologiją ir asmenybes sužinoti viską, kas tik įmanoma. Parašysiu pačią geriausią, akis visiems skaitantiems atversiančią esė. Ištaisysiu visas savo ydas ir būsiu tobulas ateitininkas!“. Su tokiu entuziazmu prasidėjęs kandidatavimas, kaip ir pažadas nuo pirmadienio pradėti sportuoti, dažnai pasibaigia užsitęsusiu, tačiau vis neišpildomu ketinimu. Praeina metai, o vis dar jautiesi nepasiruošęs, arba lieka vos mėnuo iki planuotos įžodžio šventės ir prisimeni, kad nei vienas kalnas, kurį planavai nuversti, taip ir liko nepajudintas.

Jei šalia širdies jau yra įsegtas žalios spalvos ženklelis, dažnai irgi prireikia nemažai laiko ir „paskutinės minutės ekspreso“, kad tapęs studentu, permąstytum savo tolimesnį augimą ateitininkijoje ir imtumeisi iniciatyvos jo siekti.

Jei esi studentas, veiki Ateitininkų federacijoje, tačiau vis dar nesegi SAS ženklelio, šiandien keliame klausimą - kodėl? Dažniausias priežastis, kurios trukdo žengti tą galutinį žingsnelį nuo „kandidato“, link „studento ateitininko“, aptariame su visiems puikiai pažįstamais ateitininkais: Martynu ir Aiste Pilkiais, Guoda Kliučinskaite, kun. Gabrieliumi Satkausku, klier. Linu Braukyla, Julija Braukyliene ir Milda Vitkute.

Kviečiame skaityti ir tikimės, kad atsakymai padės išsklaidyti dvejones, trukdančias žengti tapimo ateitininku link!

 1. Davus SAS įžodį - niekas nepasikeičia (nei paties žmogaus viduje, nei buvimo organizacijoje atžvilgiu)

Martynas: Paimkime verslo organizaciją, pavyzdžiui, „Tesla“ arba „Apple“. Yra milžiniškas skirtumas: ar esi jos bendraturtis, direktorius, darbuotojas – ar tik jos prekių vartotojas (kad ir prisiekęs fonabojus, ginantis ją forumiukuose). Davęs įžodį renkiesi pirmąjį kelią.

Guoda: Pamenu, kai priėmiau Sutvirtinimo sakramentą, taip naivokai tikėjaus, kad išsyk nusileis išminties dvasia, kurios labiausiai troškau, ir mano gyvenimas „bac“ ir pasikeis. Tai taip staiga niekas nepasikeitė. Lygiai taip ir davus SAS įžodį netapau geresnė Guoda. Bet kryžiaus ir mūsų vėliavos akivaizdoje daviau pažadą stengtis labiau patikti Dievui. Ir tas pažadas keičia mano gyvenimą po truputį: labiau ieškai Dievo, daugiau paskaitai šio to rimto, uoliau imiesi atsakomybės...

Kun. Gabrielius: Jeigu esu sąžiningas ir man svarbu būti žodžio žmogumi, ištartas pažadas mane tarsi aktyvuoja, motyvuoja veikti ir net teikia ištvermės susidūrus su sunkumais. Kadangi šis pažadas ištariamas taip pat ir Dievui, tikiu, kad Jis tada teikia dar daugiau malonės - jėgų norint visa atnaujinti Kristuje.

Julija: mintyse mes galime susigalvoti pačių įvairiausių planų - kaip mesiu rūkyti, kaip pradėsiu bėgioti, kaip nustosiu pirkti parduotuvėje maišelius ir t.t. Kol to viešai sau ir kitiems neįžodiname, tol turime idealias sąlygas apsimesti, kad tai nebuvo rimtas mano nusiteikimas, kad gal to sau ir nepažadėjau. Bet kai pasižadu kryžiaus, ateitininkų vėliavos ir savo bičiulių akivaizdoje, galiu arba vykdyti tai, ką pažadėjau, arba susidurti su gėda, kuri vis tik taip pat skatina nesėdėti rankų sudėjus.

2. Nėra laiko parašyti esė SAS įžodžio egzaminui

Linas: Kai rašai esė, rašyk iš savęs ir apie save. Neprarasi laiko!

Martynas Pilkis: Darbe arba versle (kalbam, aišku, apie aukštesnio lygio protinį darbą) tikslus, greitas ir stilingas rašymas yra būtinas įgūdis. SAS esė yra eilinė galimybė treniruotei.

Guoda: Esė rašymas netampa didžiuliu iššūkiu, jei rašau apie tai, kas mane domina. Kartu tai gali būti ir postūmis pasidomėti tuo, apie ką nebuvau dar susimąstęs. Sako, turi pažinti, kad galėtum mylėti. Tai kai pamilsti ateitininkus, nori pažinti ir jų veiklą, ir istoriją, ir asmenybes... Manau, esė tampa tokiu vienu iš konkrečių būdų, kaip savo pažinimą ir norą mylėti galiu įžodinti. (Gi norime tapti inteligentai.)

Kun. Gabrielius: Cha! Leiskite atsakyti filosofiškai: Laiko išvis nėra - jis reliatyvus. Viskas praeis, bet… ne viskas ýra, kas yrà. Daug mūsų veiklų „suirs“, o gera esė širdin ir amžinybėn pakils! Ji duos vaisių ateityje jūsų paieškoms, kūrybai, pokalbiams. Svarbiausia - gera ir taikli tema!

Julija: viskam, kas svarbiausia, randame laiko. Jei nerandame, gal nenorime arba nesuprantame, kad tai svarbu? Pripažinkime, kad laiko turiu, bet nenoriu (tingiu, …) rašyti. Čia proga parodyti, kad valia stipresnė nei tingumas, kad mano sąmoningumas didesnis nei apsimetinėjimas sau ir kitiems.

3. Norint duoti SAS įžodį reikia būti tobulu - gyventi tobulą katalikišką gyvenimą, puikiai mokytis, būti labai rimtu ir santūriu. Turiu per daug ydų, kad galėčiau būti ateitininkas/ė

Linas: Neturi būti tobulas, kad duotum įžodį, bet turi duoti įžodį, jei nori būti tobulas. Norėk būti tobulas!

Aistė: Tobulų nėra, bet visi privalome siekti šventumo, o tam reikia dėti pastangų ir visai nemažai.

Milda: Jei turi per daug ydų, tai reikia kuo greičiau ieškoti geros kompanijos, kuri padėtų jas išgyvendinti. Pokytis gyvenime įvyksta ne nuolat prieš ydas kovojant (gi neįmanoma nuolat būti mūšio lauke), o atrandant kažką, vertesnį meilės nei lankstymasis savo silpnumui. Tad kuo ydingesnis esu, tuo labiau reikia geros kompanijos. Beje, žodis kompanija kilęs iš dviejų lot. žodžių – su ir duona. Tai Eucharistinės Duonos sujungtųjų draugija.

Guoda: Va va! Čia tarsi apie mane. Būna, neretai aplanko mintis, kad nesu pakankamai išmintinga, protinga, maldinga, valinga, kad nesu verta būti po šios organizacijos vardu, nors jau segiu raudoną ateitininkų ženklelį. Tačiau kartu lydi ir kita mintis – kaip gerai, jog turiu kryptį, idealą, į ką noriu būti panaši. Ženklelis tampa tokiu paliudijimu, kad ir aš galiu stengtis artėti prie idealo, tokia paskata būti geresnei nei vakar.

Kun. Gabrielius: Viskas tobula yra tik Danguje, o čia, Žemėje… Būkime realistais ir dvasios idealistais! Tobulumas visados išliks ne ateitininko rezultatu, bet siekiamybe. O dėl „rimtumo“ - ar girdėjote, kad linksmam yra lengviau būti šventam?! :)

4. SAS įžodžio egzaminas yra labai sunkus, reikia perskaityti daugybę knygų ir žinoti labai daug istorijos, neturiu laiko jam pasiruošti.

Linas: Tereikia tik vienu metru mažiau praslankioti telefoną per dieną!

Guoda: Egzaminas jau toks dalykas, dažnai atrodo sudėtingas, kai esi jį laikančiojo pozicijoje. Atvirkščiai atrodo, kai egzaminuoji. Bet ateitininkų įžodžio egzaminą galėčiau labiau įvardyti kaip pašnekesį, kai svarbu pažinti kandidatą, o ne iškvosti teisingus atsakymus. Juk čia eini „laimėti“ ne dešimtuką, o kryptį geram gyvenimui.

Kun. Gabrielius: Kai pradėjau skaityti ruošdamasis egzaminui, pamiršau, kad turiu laikrodį ir nebegalėjau nustoti skaityti net ir po įžodžio!

Julija: neturėti laiko pasiruošti egzaminui ir būti ateitininkų veikloje - tai tarsi susitikinėti su savo vaikinu ir neturėti, kada pasidomėti, kaip praėjo jo vaikystė, kas jam svarbu gyvenime. Tokie santykiai neartėja prie santuokos - santykių pilnatvės. Taip pilnatvės ir ateitininkijoje nepavyks pasiekti.

Aistė: Svarbiems dalykams privalai rasti laiko, jei jo nerandi, tai reiškia, kad tai nėra jau taip svarbu.

5. SAS įžodis sukuria labai daug papildomų įsipareigojimų, nesu tikras, ar šalia studijų / darbo / šeimos, turėsiu tam laiko. Ilgalaikio įsipareigojimo baimė.

Martynas Pilkis: Ateitininkai yra tarpinis etapas tarp (ganėtinai beprasmių) gyvenimo treniruočių mokykloje ir universitete bei rimtų, realių reikalų šeimoje, darbe. Toks etapas nebūtinas, tačiau labai daug prideda.

Milda: Kaip yra pasakius s. Daiva Kuzmickaitė: dėl to, kad esu vienuolė, esu geresnė ateitininkė, ir dėl to, kad esu ateitininkė, taip pat – ir geresnė vienuolė. Tapusi ateitininke tapau geresne studente. Toks tad ir tikslas.

Guoda: Pažadą lydi ir atsakomybės prisiėmimas, tad nevalia tikėtis, jog vien tik ženklelio segėjimas padarys mane ateitininku. Įsipareigodamas mąstai, ne tik ko man reikia, bet ir kam manęs reikia. O čia jau vieta dalijimuisi savo mažais ir dideliais talentais. Turbūt negebėsiu parašyti protingų tekstų ar sakyti iškilių kalbų viešuose renginiuose, bet randu savo vietą globodama kuopą, nupiešdama dalyvio kortelę ar ištaisydama rašybos / skyrybos klaidas kokiuose feisbuko skelbimuose. Man atrodo, svarbu rasti sritį, kuri yra artima, kurioje norisi aug(in)ti, ir pirmam imtis iniciatyvos veikti, tuomet įsipareigojimai tampa dovana tiek tau pačiam, tiek kitiems bendraminčiams.

Kun. Gabrielius: Viskas ne apie papildomus darbus, projektus ar veiklas, bet apie buvimo būdą! Buvimas ateitininku suteikia gyvenimui daugiau gylio, skonio, nuotaikos ir pajautimo. Tai ne kiekybinis, bet kokybinis šuolis!

Julija: Be įžodžio gyventi tikrai paprasčiau ir lengviau. Bet tai, kas per lengva, yra neįdomu. Bet kol nepabandome sudėtingesnio varianto, to nesužinome.

Aistė: Reikia mokytis įsipareigoti. SAS įžodis yra kaip smėlio dėžė prieš gyvenimo atsakomybes, kuriose reiks daug ištvermės ir pasiaukojimo.

 

Ateitininkų metai - puiki proga duoti ateitininko įžodį! Jei bendraminčių pasidalinimai padėjo išsklaidyti dvejones ar sutvirtino norą tapti Ateitininkų federacijos dalimi, tapk SAS kandidatu, tobulėk ir tapk tikruoju SAS nariu - duok ateitininko įžodį!

Gegužės 19 d. dalyvauk nuotolinėse dirbtuvėse SAS kandidatams ir norintiems jais tapti, kuriose bus rengiami individualūs asmeniniai saviugdos planai, skirti pasiruošimui SAS įžodžiui.

 

Studentų ateitininkų sąjungos publikacja 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.