EN

Nario mokestis

AF nario mokestis - tai kiekvieno AF nario mokamas nustatyto dydžio mokestis, patvirtinantis narystę organizacijoje. AF nario mokestis mokamas už metus į priekį. Žemiau pateikiama informacija, kaip, kur ir kodėl tau reiktų susimokėti nario mokestį.

KOKS AF NARIO MOKESČIO DYDIS metams?

MAS nariams – 10 Eur;
SAS nariams –  13 Eur (+7 Eur papildomas SAS mokestis, skirtas sąjungos reikmėms);
ASS nariams –  20 Eur;
Kuopų globėjams – 5 Eur;

GALITE MOKĖTI DAUGIAU?

Galinčius mokėti daugiau, kviečiame pervesti didesnę nario mokesčio sumą.

NEGALITE TIEK MOKĖTI?

Negalintiems susimokėti nustatyto nario mokesčio, paliekama galimybė tai padaryti pagal išgales.
Tereikia parašyti laisvos formos prašymą Ateitininkų federacijos generaliniam sekretoriui . Prašymams tinka elektroniniai (af@ateitis.lt) ir paprasti laiškai (Laisvės al. 13, Kaunas).

KAIP SUMOKĖTI?

Pervedant į Ateitininkų federacijos sąskaitą:
Ateitininkų federacija
Kodas: 191956728
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Sąskaitos nr. LT54 7044 0600 0314 0665

Mokant banko pavedimu,
laukelyje „mokėjimo paskirtis“ BŪTINA ĮRAŠYTI nario, už kurį yra mokamas AF nario mokestis:
• vardą, pavardę,
• sąjungą ir vienetą, kuriai AF narys priklauso,
• bei laikotarpį, už kurį mokamas nario mokestis
(pvz. „Vardenio Pavardenio, MAS, Kauno Pr. Dovydaičio ateitininkų kuopa, nario mokestis už 2024 metus“).

Jei yra mokama už kelis asmenis būtina paprastu ar elektroniniu paštu af@ateitis.lt atsiųsti nario mokesčio žiniaraštį.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.