EN

Įstatai

Ateitininkų federacija – pasaulėžiūrinė asmenybės ugdymo organizacija, jungianti katalikiškąjį jaunimą ir mokslus baigusius organizacijos narius (sendraugius). Organizacijos šūkis – „Visa atnaujinti Kristuje!“, tarnaujant Dievui, artimui ir Tėvynei. Ateitininkai grindžia savo veiklą penkiais principais: katalikiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, šeimiškumu ir visuomeniškumu. Ateitininkų federacijos ženklas: penkių žiedlapių tulpė, kurios centre trijų spindulių kryžius, o žiedo papėdėje žemės pusrutulis papuoštas Gedimino stulpais.

Aktualūs Ateitininkų federacijos įstatai prisegtuke

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.