EN

Meldžiamės į šventąjį Juozapą

Šventasis Juozapai,
tu iš tikrųjų esi išrinktas
Tegul šiandien tave, šv. Juozapai, šlovina angelų būriai.
Tau teskamba choru mūsų linksmybių giesmė.
Tu iš tikrųjų esi išrinktas, juk dangaus ir žemės Dievas patikėjo tau Sūnų ir Motiną.

Iš kovo 19-osios mišparų himno

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.