EN

Ką veikia ateitininkų vienetai?

Kviečiame susipažinti su Ateitininkų federacijos valdymo organų: pirmininko, valdybos, kontrolės komisijos bei sąjungų veiklomis ir pareigomis.

PRISTATOMAS PIRMININKAS

PRISTATOMA VALDYBA

PRISTATOMA KONTROLĖS KOMISIJA

PRISTATOMA MAS SĄJUNGA

PRISTATOMA SAS SĄJUNGA

PRISTATOMA ASS SĄJUNGA

 

Drąsos jungtis ir ateiti kurti!

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.