EN

Jaunųjų ateitininkų maldos

Dėkojame, Tau, Dieve, kad pakvietei mus būti jaunaisiais ateitininkais! Mes esame dar nedideli, bet norime draugauti su Tavimi kasdien.

Žinome, kad visi esame pašaukti būti šventais. Labai norėtume rodyti pavyzdį kitiems mokiniams.

Jėzau, padėk, kad ateitininkų organizacija dar labiau išplistų Lietuvoje ir pakviestų į savo būrį ieškančius Tavęs bei degančius Tavo meile kaip Adelė Dirsytė.

Jėzau, laiminki Ateitininkų organizaciją, jos darbus, siekius bei projektus! Ačiū, kad jau šimtą metų mus veda Tavo mylinti ranka!
Lina Sutkutė

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.