EN

Ateitininkų credo

Išpažįstame Tave, didysis mūsų Atnaujintojau,
Kristau, Žmogau – Dieve!
Visa tebūna perkeista Tavyje ir per Tave!
Nes ką padės mums ir mūsų draugams,
Jei kiti gyvens be Tavo šviesos, be Tavo teisingumo ir meilės.
Kaip upė teka mūsų džiaugsmas,
Su visais kartojant:
Visa, o visa atnaujinti Tavyje!
Mūsų širdys virpa, pagalvojus apie Tavo karalystę žemėje.
Mūsų valia nerimsta, –
Veržiasi aukoti Tau, kas šventa mūsų jaunystėj
Tau gyventi ir Tau gyvenimą palenkti.

Kas girdi mūsų balsą  ir kas lydi mūsų žingsnius,
Težino: Ateitis turi būti visa su Tavim,
Nes be tavęs nėra ateities, mūsų Kristau,
Mūsų Broli, mūsų Valdove! Amen.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.