EN

Žurnalas „Ateitis“

Ateitininkų leidžiamas žurnalas jaunimui „Ateitis“

Nuo 1911 m. leidžiamas žurnalas jaunimui „Ateitis“ padovanojo vardą ateitininkų organizacijai ir iki šių dienų liko ištikimas pirmtakų idėjoms: siekti dvasinio atgimimo, „ugdyti tvirto būdo, jautrios sielos ir išlavinto proto asmenybes, kurios pajus momento reikalavimus ir pasielgs kaip reikalauja principai ir sąžinė“ (A. Damušis).

Apie jaunimo šiandieną „Ateityje“  rašo moksleiviai ir studentai, jie pasakoja apie savo veiklą, dalijasi patirtimi, įspūdžiais, o kartu ir mąsto apie atsakomybę, etinius įsipareigojimus bendruomenei, kiekvienam šalia esančiam. Žurnale nemažai vietos skiriama jaunųjų kūrybai. Siekiama, kad „Ateitis“ taptų ne vien ateitininkų, bet ir kitų jaunimo organizacijų, bendruomenių, judėjimų, moksleivių ar studentų sąšaukos vieta. Žurnalas atviras visiems, kurie puoselėja krikščioniškąsias vertybes, kelia klausimus ir ieško atsakymų.

Redaktorė: Reda Sopranaitė

 

Plačiau apie žurnalą: http://ateitieszurnalas.lt.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.