EN

Ateitininkijos 100-mečio malda

Ateitininkijos šimtmečio malda pradedėkime renginius ir susibūrimus šiais metais, o asmeninę maldą kiekvienas ateitininkas sukalbėkime kasdien. Taip savo širdis parengsime Ateitininkijos šimtmečio Kongresui.

Ateitininkijos 100-mečio malda

Visagalis ir Amžinasis Dieve,
Prieš šimtmetį Tu pašaukei mūsų pirmtakus burtis kartu siekiant visa atnaujinti Kristuje.
Dėkojame už šį pašaukimą ir už visus Ateitininkijos šeimos narius, jų darbus ir liudijimus.
Pasaulio vėjų blaškomus, Tu vis kreipi mus Savo karalystės link.
Prašome, kad šių jubiliejinių metų proga atnaujintum mus Šv. Dvasios galia,
kad žengtume vis ryžtingiau Tavo vienybės keliu.
Uždek mūsų širdis savo meile ir vis labiau mokyk mus mylėti Dievą ir Artimą, kad
toje meilėje kurtume visuomenę, kurios kiekviename žmoguje atsiskleistų Tavo atvaizdas.
Įgyvendinant šią meilės bendrystę, vesk mūsų žingsnius Savo Ramybės keliu,
atnaujink mūsų širdis ir mūsų gyvenimus, kad visa širdimi su Tavimi žengtume į ateitį.

Kasdienė Ateitininko malda rengiantis Kongresui

Su Tavimi, Jėzau, žengiu į ateitį.
Būk kiekvieno mano veiksmo pradžia ir pabaiga.
Lydėk mane pagal Savo valią ramybės keliu.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.