EN

Adelės Dirsytės maldos

Adelės Dirsytės maldos iš maldaknygės „Marija, gebėk mus“.

Maldas atrink 2018 m. Vasaros akademijos darbuotės „DIRSTELK“  komanda su troškimu prisiminti Dievo tarnaitę ateitininkę Adelę Dirsytę ir melstis jos parašytomis maldomis. Viso tekslo maldaknygę galima rasti internete.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.