EN

AF valdybos 2014–2016 m. prioritetai

2014 m. lapkričio 29 d. Kaune vykusios AF atstovų konferencijos metu AF pirmininkas doc. dr. Vaidotas Vaičaitis pristatė valdybos veiklos 2014–2016 m. prioritetus, apimančius AF narystės tvarumo, organizacijos finansinės struktūros ir AF pozicijos viešojoje erdvėje stiprinimą.

Kviečiame visus susipažinti su pagrindinėmis valdybos veiklos kryptimis ir už jų įgyvendinimą atsakingais valdybos nariais.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.