EN

Programa kuopoms „Prieš 100 metų ir dabar”

Programa kuopoms "Prieš 100 metų ir dabar"
2010, Vasario 22 - 2:32pm įrašė Rozvita
kategorijojeDokumentai
Programa skirta ateitininkų kuopoms tinkamai paminėti ateitininkijos 100 metų jubiliejų.
TIKSLAI:

kuopų vaikus supažindinti su ateitininkų istorija,

padėti jiems pasijausti organizacijos, jos istorijos dalimi,

atrasti ateitininkų veikimo pėdsakus jų krašte,

pažinti senuosius ateitininkus,

padėti pagrindus pasaulėžiūrinės literatūros skaitymui,

švęsti ir tinkamai paminėti ateitininkijos šimtmetį,

pasiruošti XVI Ateitininkų federacijos kongresui,

atrasti ateitininkijos tikslą/pašaukimą naujam šimtmečiui,

savo vietovės žmones supažindinti su ateitininkais, jų veikla.

 

PROGRAMOS PLANAS (2010 M. SAUSIO-RUGPJŪČIO MĖN.):

Įžanga. Ateitininkai švenčia šimtmetį!

Trumpa bendra informacija, kad švenčiame šimtmetį.

Šūkio „Su Kristumi į ateitį“ išaiškinimas – kokia idėja šiuos metus turime gyventi ir švęsti.

Ateitininkijos šimtmečio minėjimo ir šventimo plano pristatymas (reikalingas plakatas).

Organizacijos jubiliejų turi švęsti kiekviena sąjunga, vietovė, kuopa ir narys. Tad kaip mes, kaip kuopa, minėsime Ateitininkijos šimtmetį? Kuopos programos, skirtos paminėti šimtmetį pristatymas.

I tema. Ateitininkų įsikūrimas

Kodėl ir kaip įsikūrė ateitininkų organizacija (pristatymas skaidrių formatu)

Ateitininkų laiko juostos kūrimas. Pradžia.

Istorinių ateitininkų įrašų peržiūra interneto potale www.youtube.com.

II tema. Ateitininkų veiklos istorija

Trys ateitininkų veiklos etapai: tarpukaris, išeivija, po atsikūrimo Lietuvoje.

Ateitininkų laiko juostos kūrimas. Tęsinys.

Istorinių ateitininkų įrašų peržiūra interneto portale www.youtube.com.

III tema. Ateitininkai mano krašte

Ateitininkų veikla mano krašte. Informacijos rinkimas.

Ateitininkų laiko juostos kūrimo pabaigimas ir eksponavimas

Susitikimai su miesto, krašto ateitininkais (vyresniais arba anksčiau veikusiais)

 

IV tema. Ateitininkų organizacijos pristatymas miesto, parapijos, mokyklos bendruomenei

§         Renginio, pristatančio ateitininkų organizaciją bendrai bei ateitininkų veiklą Jūsų krašte, organizavimas Jūsų mokykloje, parapijoje, mieste...

§         Straipsnio į regioninį laikraštį bei žurnalą „Ateitis“ rengimas.

 

V tema. Ateitininkų asmenybės

§         Ryškiausių ateitininkų asmenybių pristatymas (skaidrių formatu).

§         Informacijos apie Jūsų krašte veikusius, veikiančius arba iš jo kilusius garsius ateitininkus rinkimas, sisteminimas.

§         Kiekviena vietovė XVI Ateitininkų federacijos kongresui turi parengti 3–5 ryškių krašto ateitininkų pristatymus/stendus bei pristatyti Kongreso metu.

 

Kiti pasiūlymai kuopoms:

§         Kuopos galėtų aplankyti ateitininkijai svarbias vietas tiek savo vietovėse, tiek visoje Lietuvoje.

§         Iki 2010 m. vasaros perskaityti rekomenduojamas knygas (reikia knygų sąrašo).

§         Skelbti maldos intencijas, skirtas Ateitininkijos šimtmečiui.

§         Surengti kuopos gavėnios vakarą.

 

 

REKOMENDACIJOS DĖL PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO:

Kiekvienas kuopos susitikimas turi būti pradedamas ir pabaigiamas malda.

Programoje pasiūlytos bendros temos, bet ne užsiėmimų temos. Per kiek kuopos susitikimų tema yra išgvildenama, priklauso nuo globėjo pasirinkimo.

 

 

RENGINIAI, SUSIJĘ SU KUOPŲ DALYVAVIMU:

 

Seminaras globėjams 2009 m. lapkričio 7–8 d. Kaune, Ateitininkų rūmuose.

Stovykla prieš kongresą 2010 m. rugpjūčio 2–5 d.

Kongresas rugpjūčio 6–8  d. Vilniuje.

JAS stovyklos liepos 10–19 d., liepos 22–31d.

Kuopų lankymas. Lankantys rašo dienoraštį apie susitikimus kuopose. Lankymosi metu iš kuopų paimamos .jpg formatu įrašytos ir aprašytos nuotraukos iš kuopos gyvenimo. Lankymo scenarijus jau yra parengtas. Grafikas dar yra derinamas.

Šimtmečio programa kuopoms (arba „Prieš 100 metų ir dabar“).

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.