EN

Ateitininkai kviečia susilaikyti nuo žalingų socialinių eksperimentų

Ateitininkų federacija kviečia atsakingas valdžios institucijas ir pareigūnus nesijungti prie Europos Tarybos konvencijos, įpareigojančios įvesti naujus draudimo diskriminuoti dėl „socialinės lyties“ ir „socialinės lyties tapatybės“ pagrindus. Tai numatoma ET konvencijoje dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo.

Ateitininkų Federacijos generalinis sekretorius Vidas Abraitis sako: „Pasisakome prieš bet kokį smurtą artimoje aplinkoje bei smurtą prieš moteris, tačiau nemanome, jog kovojant su smurtu reikia įvedinėti į Lietuvos teisę tokias naujas neaiškias sąvokas, kaip „socialinė lytis“ ir „socialinė lyties tapatybė“. Šios sąvokos remiasi prieštaringai vertinama ideologija, kad lytis gali būti atskirta nuo žmogaus biologinės prigimties.“

Ateitininkų federacijos kreipimesi teigiama, kad konvencijoje numatomi nauji nediskriminavo pagrindai nepagrįstai apriboja piliečių teisę laisvai elgtis pagal savo vertybes ir įsitikinimus. Valstybė neturėtų piliečių vardu prisiimti įsipareigojimų, varžančių piliečių laisvę gyventi pagal savo vertybes, be informuoto pačių valstybės piliečių sutikimo.

Organizacijos atstovų nuomone, Lietuvoje egzistuojanti teisinė bazė, kovojant su smurtu prieš moteris bei smurtu artimoje aplinkoje, yra pakankama, tuo tarpu konvencijos siūlomų nuostatų įgyvendinimas teisinėmis prievartos priemonėmis dar labiau padidintų atotrūkį tarp Lietuvos žmonių ir valdžios.

Ateitininkų federacija, kviečianti atsakingas valdžios institucijas bei pareigūnus susilaikyti nuo nereikalingų ir žalingų socialinių eksperimentų, yra viena didžiausių Lietuvos jaunimo organizacijų. Ateitininkų federacijoje vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdomas patriotiškai nusiteikęs jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunimas, pasirengęs aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.