EN

AF Kreipimasis dėl LR Konstitucijos 38 str. keitimo

Ateitininkų federacija 2016 m. birželio 16 d. kreipėsi į LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetą reikšdama susirūpinimą, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1217 svarstymas Seime užsitęsė nepateisinamai ilgai, ir prašo Komitetą imtis visų  priemonių, kad Projektas būtų kuo greičiau ir sklandžiau apsvarstytas.

Kreipimesi reiškiamas pritarimas šiam Projektui, kuris įtvirtina esminius prigimtinius šeimos pagrindus – laisvą vyro ir moters susitarimą sukurti šeimos teisinius santykius (per santuoką) ir iš motinystės bei tėvystės kylantį prigimtinį šeimos ryšį.

Tuo pačiu atkreipiamas dėmesys, kad siūlomas Konstitucijos 38 straipsnio pakeitimas pateikia ne šeimos apibrėžimą, bet nurodo esminius pagrindus, kuriais remiantis kartu gyvenantys asmenys pagrįstai gali būti laikomi šeima. Remiantis šiais pagrindais, tiek vaikų neturintys sutuoktiniai, tiek vieniši vaikus auginantys tėvai ar net artimi kartu gyvenantys giminaičiais gali būti laikomi šeima. Esame įsitikinę, jog Projekte numatytos su šeimos institutu susijusios nuostatos nėra diskriminuojančios, nes niekaip neriboja asmenų teisės sudaryti santuoką, kaip viešą įsipareigojimą kurti šeimą.

Su Kreipimosi tekstu susipažinti galima prisegtame dokumente.

Ateitininkų federacijos valdybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.