EN

Misija ir istorija

Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Ateitininkų organizacija turėtų tapti jaunuolių, turinčių stiprią tautinę ir katalikišką savimonę, gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos srityse, sąjūdžiu, kuris darytų ženklią ir teigiamą įtaką šiuolaikinei Lietuvos jaunimo kultūrai. Ateitininkų organizacija turėtų tapti patrauklia ir realia alternatyva šiuolaikinei neturinčiai aiškios vertybinės krypties postmodernistinei jaunimo kultūrai, individualizmui bei vertybiniam reliatyvizmui.

Ateitininkų organizacija turėtų būti prieinama ir patraukli veiklos ir saviugdos forma visiems jaunuoliams, kurie vertina aiškias bei tvirtas vertybines nuostatas, nori lavinti savo intelektualinius, kūrybinius, organizacinius sugebėjimus, gilinti savo pasaulėžiūrą ir aktyviai pasitarnauti bendram visuomenės gėriui įvairiose visuomeninės, socialinės, kultūrinės, religinės, politinės ir tarptautinės jaunimo veiklos srityse.

Ateitininkų organizacija turėtų tapti žinoma ir prieinama, tiek didžiųjų Lietuvos miestų, tiek miestelių, tiek kaimo vietovių jaunimui ir sudaryti sąlygas vietos jaunimui aktyviai įsijungti į jau egzistuojančių organizacijos padalinių veiklą ar savarankiškai įkurti naują ateitininkų veiklos centrą gaunant visą reikalingą paramą bei pagalbą iš arčiausiai esančių ateitininkų veiklos centrų.

Ateitininkų organizacija turėtų tapti nauju įtakingu šiuolaikinės Lietuvos jaunimo kultūros formavimosi židiniu, kurio teigiama įtaka apimtų įvairius Lietuvos jaunimo sluoksnius ir galiausiai teigiamai įtakotų visos visuomenės vertybinę orientaciją bei nuostatas.

 

 

foto

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.