EN

Misija ir istorija

Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Ateitininkų organizacija - tai jaunuolių, turinčių stiprią tautinę ir katalikišką savimonę, gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos srityse, sąjūdis, kuris daro ženklią ir teigiamą įtaką šiuolaikinei Lietuvos jaunimo kultūrai. Ateitininkų organizacija turėtų tapti patrauklia ir realia alternatyva šiuolaikinei neturinčiai aiškios vertybinės krypties postmodernistinei jaunimo kultūrai, individualizmui bei vertybiniam reliatyvizmui.

Ateitininkų organizacija - prieinama ir patraukli veiklos ir saviugdos forma visiems jaunuoliams, kurie vertina aiškias bei tvirtas vertybines nuostatas, lavina savo intelektualinius, kūrybinius, organizacinius sugebėjimus, gilina savo pasaulėžiūrą ir aktyviai pasitarnauja bendram visuomenės gėriui įvairiose visuomeninės, socialinės, kultūrinės, religinės, politinės ir tarptautinės jaunimo veiklos srityse.

Ateitininkų organizacija - žinoma ir prieinama, tiek didžiųjų Lietuvos miestų, tiek miestelių, tiek kaimo vietovių jaunimui ir sudaro sąlygas vietos jaunimui aktyviai įsijungti į jau egzistuojančių organizacijos padalinių veiklą ar savarankiškai įkuria naują ateitininkų veiklos centrą gaudami visą reikalingą paramą bei pagalbą iš arčiausiai esančių ateitininkų veiklos centrų.

Ateitininkų organizacija - naujas įtakingas šiuolaikinės Lietuvos jaunimo kultūros formavimosi židinys, kurio teigiama įtaka apima įvairius Lietuvos jaunimo sluoksnius ir galiausiai teigiamai įtakoja visos visuomenės vertybinę orientaciją bei nuostatas.

 

 

foto

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.