EN

Simbolika

Ateitininkų organizacija - tai jaunuolių, turinčių stiprią tautinę ir katalikišką savimonę, gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos srityse sąjūdis, kuris daro ženklią ir teigiamą įtaką šiuolaikinei Lietuvos jaunimo kultūrai.

Ateitininkų federacijos ženklas

Ateitininkų ženklą nustatė reorganizacinė Palangos konferencija, o meniškai jį įvykdė dailininkas A. Tamošaitis. Tulpė reiškia dvasinę jaunatvę. Penki jos žiedlapiai mena penkis ateitininkų principus. Kryžius yra pagrindinių gyvenimo krypčių rodyklė: gulstinė linija reiškia gamtinį mūsų kelią, o statmeninė - antgamtinį. Trejetas spindulių, kurie ištrykšta iš saulės ir sudaro kryžių, reiškia trejetą dieviškųjų dorybių - tikėjimą, viltį ir meilę. Saulė kryžiaus centre simbolizuoja amžiną šviesą ir tiesos šaltinį Dievą. Žemės pusrutulis - mūsų veiklos plotas, pasaulis. Gedimino stulpai, įspausti žemės pusrutulyje, - tai mūsų veiklos ypatingoji vieta - savoji žemė, tauta, tėvynė.

Ženklas segamas prie apdaro kairėje krūtinės pusėje.

AF struktūroje yra savarankiškai veikiantys padaliniai - Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS), Moksleivių ateitininkų sąjunga (MAS), Studentų ateitininkų sąjunga (SAS), Ateitininkų sendraugių sąjunga (ASS). Kiekviena sąjunga turi savitą simboliką - skirtingų spalvų ženklelius ir juosteles (ASS - tik ženklelius). Juostelė, rišama per petį, primena kardo juostą, taip juostelė primena įpareigojimą būti drąsiu ir garbingu. Juostelė puošia nario krūtinę - ir tai reiškia, kad jis savo idealams turi tarnauti visa širdimi. SAS korporacijos taip pat turi kepurėles bei savitos spalvos juosteles. Kepuraitė yra galvos papuošalas - tos galvos, kuri vadovauja nario veiksmams ir už juos atsako.

Visų sąjungų ženkleliams būdinga auksinė spalva reiškia idealų patvarumą ir viltingą pergalę.

Ženklelis ir juostelė

JAS

MAS

SAS

ASS

Stiliaus knyga

Vieningas, lengvai atpažįstamas ir įsimenantis, patraukus AF stilius kuria šiuolaikiškos, modernios, atviros organizacijos įvaizdį.

Plačiau apie tai galima pasiskaityti čia: Stiliaus knyga

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.