EN

FONDO VEIKLA

Paraiškų Ateitininkų fondo paramai gauti teikimo ir nagrinėjimo taisyklės Paraiškos forma Ataskaitos forma PARAMOS PASKIRSTYMAS Paramos paskirstymas 2017 I pusmetis…

FONDO VEIKLOS PRINCIPAI

Remti Ateitininkų federacijos, ateitininkų sąjungų, ateitininkų vietovių, ateitininkų kuopų, korporacijų, klubų ir kitų ateitininkų vienetų veiklą bei projektus; Remti įvairių…

FONDO VALDYBA

Ričardas Kunevičius (pirmininkas) Vilmantė Borutaite (valdybos sekretorė) Arūnas Pemkus Vidas Čaikauskas Jurgita Rakauskaitė

REKVIZITAI

Paramos ir labdaros fondas „Ateitininkų Fondas“ Adresas: Laisvės alėja 13, 44238 Kaunas Įmones kodas: 301589572 el.paštas: fondas@ateitis.lt A/s LT87 7300…

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.