EN

TAPK AKTYVIU ATEITININKU!

Pirmasis žingsnis, kurį turite padaryti po apsisprendimo įsilieti į ateitininkų veiklą, – tai susirasti kuopą, klubą korporaciją, ateitininkus savo mieste ar gyvenamoje vietoje. Jeigu nerandate kontaktų, susisiekite su Ateitininkų federacijos raštinės darbuotojais, kurie pasakys, kur arčiausiai jūsų yra ateitininkai.  

Jei kuopa Jums yra per toli ar dėl kitų priežasčių jos veikloje negalite dalyvauti, kalbėkitės su draugais, mokytojais, kuriems nesvetimos krikščioniškos ir patriotinės vertybės. Galbūt jūs kartu įkurtumėte naują kuopą?! Dėl naujos kuopos įkūrimo susisiekite su sąjungos, kuriai priklausytumėte pagal amžiaus grupę, valdyba bei Ateitininkų federacijos raštine.

Antras žingsnis. Taigi – jau priklausote bendruomenei – kuopai, korporacijai ar kitokiam organizacijos vienetui. Kad ir formaliai taptumėte tikru ateitininku, jums ar jūsų tėveliams teks parašyti prašyma tapti Ateitininkų federacijos nariu. Po vienerių metų kandidatavimo – dalyvavimo organizacijos veikloje jūs galėsite duoti įžodį , jei būsite tinkamai pasirengę ir išlaikę egzaminą. Įžodžio egzaminas dažniausiai laikomas kuopoje ar ateitininkiško renginio metu. Kiekviena sąjunga pagal amžiaus grupes nustato reikalavimus, temas egzaminui. Informaciją, kaip, iš ko ruoštis ir kada laikyti egzaminą gausite bendraudami su savo kuopos globėju, krašto ar vietovės valdyba, atitinkamos sąjungos valdyba ar rasite jų tinklalapiuose. Įžodis tai ne įžadai. Šventųjų Mišių metu duodant įžodį viešai Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižadama sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei ir uoliai eiti ateitininko pareigas. Sakomas ateitininkų Credo, giedamas himnas. Kaip matote, tapimas ateitininku neužkerta kelio į šeimą ar į kitokias pašaukimo formas. Šią dieną įsegamas ateitininko ženklelis, užrišama juostelė – ateitininkų simboliai. Įžodis tampa šventė ne tik įžodininkui tampančiam ateitininku, tačiau ir šeimai, kuopai, ir visai parapijai. Dažnai šventėje dalyvauja Ateitininkų federacijos valdybos nariai, vietovės valdybos, sąjungų valdybų nariai, kuopos iš kitų miestų.  

Sveikiname tapus ateitininku ir linkime sėkmingų darbų!

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728