Pirmininko šventinis linkėjimas!

2018-03-31

Share on Facebook0Share on Google+0
3

Garbė Kristui, mieli ateitininkai,

Šių metų šv. Velykos mums beveik sutampa su svarbiausiu organizacijos įvykiu - visuotinu suvažiavimu, kuris vyksta kartą per dvejus metus. Suvažiavimas yra galimybė ne tik išrinkti naują organizacijos pirmininką ir kitus organus, bet ir pamatyti ateitininkijos įvairovę, paspausti draugui ranką ir pasisemti vilties - savo kasdienybėje visa atnaujinant Kristuje.

Tegul šv. Velykų šventė ir po jos vyksiantis AF suvažiavimas mums bus tikra Pascha - Perėjimas: iš Gavėnios į Prisikėlimą ir iš įtempto darbo savo kuopoje, korporacijoje, sąjungoje ir vietovėje - į atsinaujinimo džiaugsmą mūsų organizacijoje. Prasmingos Prisikėlimo šventės ir viltingos Gailestingumo savaitės!

Trakų Dievo Motina, Lietuvos globėja, melski už mus, mūsų tėvynę ir visą ateitininkiją.

Iki pasimatymo Kaune balandžio 7 dieną!

AF pirmininkas Vaidotas A. Vaičaitis

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728