SAS susikaupimo vakarai Vilniuje

2019-09-09

Share on Facebook0Share on Google+0
69623971_473822773463773_90544705237942272_n

Heb 5,14
14 Tik subrendusiems dera stiprus maistas tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gera nuo blogo.

Studentų ateitininkų sąjungą (SAS) kviečia visus mokslo metus stiprinti savo tikėjimą, kad galėtume gyvenime atskirti gera nuo blogo. Susikaupimo vakarai vyks kiekvieną mėnesį Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Vilniuje,  nuo spalio 6 dienos.

Susikaupimo vakarų programa:

17:00 Atidaromos durys
17:15 Dvasinė konferencija
18:00 Diskusija ir suneštiniai užkandžiai
18:45 Švč. Sakramento Adoracija ir išpažintys
20:00 Šv. Mišios

Kiekvienas vakaras turės temą, į kurią gilinsimės drauge.

Susikaupimo vakarų datos ir pavadinimai:

Spalio 6 d. – Misija įmanoma (apie džiaugsmingą apaštalavimą);

Lapkričio 10 d. – Pašaukti dideliems dalykams (apie didžiadvasiškumą);

Gruodžio  8 d. Geriausia daugyba yra dalyba (antiindividualizmas, anti-ego);

Sausio 12 d. Nauji metai – nauja kova (apie kovą dvasiniame gyvenime);

Vasario 9 d. Ora et labora (apie maldą);

Kovo 1 d. Tvirtai stovėkite laisvėje (Gal 5, 1) (apie įvairias priklausomybes: gašlumas, prisirišimai, priklausomybė nuo kito nuomonės, įvaizdžio priklausomybė);

Balandžio 5 d. Būkite stiprūs Viešpatyje (Ef 6, 10)(apie sakramentus, apie malonę);

Gegužės 10 d. Tiesa padarys jus laisvus (Jn 8, 32) (apie Mariją, nuolankumą ir autentiškumą vietoj vaidinimo).

Susitikimai vyks Šv. Kryžiaus bažnyčioje S. Daukanto a. 1, Vilnius.

Aukime drauge!
Studentų ateitininkų sąjungos valdyba

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728