Pandėlyje vyko šventė „Teisiųjų šaknys nebus išrautos“

2019-05-03

Share on Facebook0Share on Google+0
pandel

Balandžio 27 d. Pandėlyje įvyko šventė „Teisiųjų šaknys nebus išrautos“, kuri sukvietė ateitininkus iš J. Tilvyčio-Žalvarnio, veikianti J. Balčikonio gimnazijoje, Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno bei J. ir A. Čingų, veikianti prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios parapijos kuopas apsilankyti šv. Onos kuopos Įžodžio šventėje.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje, kurių metu moksleivės ateitininkės įžodį davė Kamilė Kučinskaitė. Renginio dalyvius sveikino ir Pandėlio gimnazistai. Jie atliko poetinę kompoziciją „Geriau minutę sakalu pabūti“ parengtą lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Violetos Karaliūnienės ir Pandėlio gimnazijos II klasės mokinių. Šioje meninėje kompozicijoje girdėjome tikrus įvykius ir autentiškus Pandėlio krašto pasipriešinimo dalyvių atsiminimus, kūrybą.

Šventės dalyvių laukė edukacinė dalis – orientacinis žaidimas „Kur šaknys?“. Moksleiviai gavę žemėlapius su nuorodomis, Pandėlio miestelyje turėjo rasti 9 vietas. Tai buvo kunigo P. Viksvos kapas, varpai bažnyčioje, partizano Jazmino kapas parke ir Pandėlio dvaro arklidės, Gedimino pilis parke, malūnas, menantis Notigalės partizanų istoriją, kryžius, pastatytas 1991 m. minint Pandėlio miestelio 400 metų jubiliejų, namas su istorikės, prozininkės, poetės, eseistės Nijolės Alfonsos Gaškaitės-Žemaitienės atminimo lenta, lietuvių liaudies skulptoriaus Liongino Šepkos vasarojimo vieta giminaičių namuose, paminklas, skirtas tautodailininkei Monikai Bičiūnienei.

Džiaugiamės įvykusia švente ir laukiame kitų susitikimų.

 

pandel

 

Panevėžio krašto ateitininkų informacija

Už paramą dėkojame Ateitininkų federacijai ir  Jaunimo reikalų departamentui prie SADM

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728