MAPA’2017 „Sparnai į tiesą“

2017-03-20

Share on Facebook0Share on Google+0
pauksciai

Saulelė budina svietą pranešdama, kad pavasaris skleidžiasi savo gražumu. Su juo drauge keliauja ir gavėnia, kviečianti skirti laiko Dievui, paruošti širdis Prisikėlimo džiaugsmui.

Visa, kas gali pripildyti jauną širdį tikėjimo ir tiesos, kūrybos, grožio bei bendrystės pavasario atostogų metu, gali tilpti vienoje vietoje – Moksleivių ateitininkų pavasario akademijoje „Sparnai į tiesą“, vyksiančioje Kėdainiuose balandžio 8-12 dienomis. Akademija skirta 8-12 klasių moksleiviams ir pirmakursiams studentams gilintis į tikėjimo ir mokslo sąsajas bei bandyti atsakyti į klausimus: ar vyksta dialogas tarp tikėjimo ir mokslo? Galbūt santykis yra konfliktiškas dėl nesuderinamų tikėjimo ir mokslo skirtumų?

Akademijos metu moksleiviai ne tik išgirs įvairias paskaitas, skirtas temą atskleisti, bet ir pasiners į nuotykį, kurio, kaip jau sena patirtis byloja, nepamirš.

Tad kviečiame moksleivius registruotis čia ir atlikti užduotis iki kovo 24 dienos (atsiųsti el. paštu akademijos@ateitis.lt):

8 kl. (Gudručiai)

 • Video konspektas. Peržiūrėję filmą „Didžioji istorija: nuo žvaigždžių dulkių iki naujos kūrinijos.“ Sukurkite filmo konspektą raštu. Nerašykite visko pažodžiui, užrašykite šio filmuko esmę – pagrindinius tris teiginius. Apmąstykite ir parašykite, kuo kiekvienas iš šių teiginių svarbus jums? Kaip juos suprantate?
 • Mokslas ir tikėjimas: pipirai ir druska? Pasvarstykite, ar mokslas ir tikėjimas vienas kitą papildo, ar yra nesuderinami. Kokius klausimus jie kelia, ar gali egzistuoti vienas be kito (jei taip, kokios pasekmės)?

9-10 kl. (Pelės ir Voverės)

 • Tikėjimas ir mokslas – vakarų civilizacijos pamatas? Pasigilinkite į mokslo raidą. Kas – tikėjimas ar mokslas – buvo reikšmingesnis vakarų civilizacijos formavimuisi?Kokią įtaką mokslas ir religija darė vienas kitam?
 • Mokslininko tikėjimo istorija. Atlikite tyrimą: suraskite ir aprašykite bent vieną mokslininką kataliką. Kaip jis derino savo tikėjimą su moksline veikla?

11-12 kl. ir pirmakursiai (Zuikiai, Gandrai  ir Elniai).

 • Tikėjimas ir scientizmas. Ar mokslas yra sudievinimas? Ar jis grasina užimti Dievo vaidmenį visatoje (klonavimo atvejai)? Kokios yra mokslinio pažinimo etinės ribos?
 • Tikintis žmogus – racionalus žmogus? Pasvarstykite, ar tikėjimas padeda žmogui būti racionaliu, siekti tiesos ir ją pažinti?

Kiti reikalavimai

Atlikdami savo lygio užduotis, atsakykite į jums pateiktą klausimą. Pasistenkite, jog jūsų darbas nebūtų ilgesnis nei du A4 lapai, vadovaukitės apipavidalinimo reikalavimais. Atlikdami užduotis, esate kviečiami remtis šiais (arba kitais) šaltiniais:

Rekomenduojama literatūra:

 • Alister E. McGrath „Mokslas ir religija: naujasis įvadas“. Vox Altera, Kaunas, 2013.
 • Maceina A., 1936, [žiūrėta 2017 03 07], prieiga per internetą: „Religiniai mokslo pagrindai“.
 • Jonas Paulius II, 1998, enciklika apie tikėjimo ir proto santykį [žiūrėta 2017 03 07], prieiga per internetą: „FIDES ET RATIO“.
 • Sadauskas V., 2012, [žiūrėta 2017 03 07], prieiga per internetą: „Mokslas ir religija“.
 • Collins F. S. „Dievo kalba“. Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2005.
 • Haught J. „Mokslas ir tikėjimas: naujasis įvadas“, Vox altera, Kaunas, 2014.

Dalyvio mokestis:

 • 30 Eur – davusiems ateitininko įžodį ir mokantiems nario mokestį
 • 40 Eur – nedavusiems ateitininko įžodžio arba nemokantiems nario mokesčio
 • 4,75 Eur (iki 8 vietų) – socialiai remtiniems vaikams, vaikams iš gausių šeimų, neįgaliems vaikams, imigrantams iš trečiųjų šalių.*

* Reikia pateikti Vaikų priklausymą grupėms patvirtinančius dokumentus iki balandžio 4 d. (pakanka el.formatu), o į renginį pristatyti originalus:

- Socialiai remtinas vaikas – pažyma, išduota atitinkamos valstybinės institucijos, pvz. savivaldybės socialinės paramos skyriaus. Pažymas, patvirtinančias socialiai remtino vaiko statusą, su galutine ataskaita reikės pateikti Fondui visiems dalyvavusiems socialiai remtiniems vaikams. Pažymos galiojimo laikotarpis privalo atitikti stovyklos pamainos laikotarpį (t. y., dokumentas turi patvirtinti, kad stovyklos pradžios dieną vaikas buvo socialiai remtinas);

- Neįgalus vaikas – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotos pažymos apie nustatytą negalią;

- Vaikas iš gausios šeimos – atitinkamos valstybinės institucijos išduota pažyma, kad šeimai mokama finansinė išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą;

- Imigrantų iš trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos) vaikas – atitinkamos valstybinės Lietuvos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad vaikas turi papildomos apsaugos ar pabėgėlio statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ar kitos Europos Sąjungos šalies ir leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

Dalyvio mokestį reikia pervesti iki balandžio 3 d.:
Ateitininkų federacija
LT447300010002256066
AB Swedbank
Paskirtis: MAPA dalyvio mokestis Vardenis Pavardenis

Svarbu: be rimtos priežasties reikšmingai vėluojant į akademiją mokamas 5€ didesnis mokestis.

Visos akademijos kaina vienam dalyviui: 95 Eur (į šią sumą įeina dalyvio maitinimo, apgyvendinimo, programos įgyvendinimo, taip pat savanorių maitinimo, apgyvendinimo kelionės į/iš renginį išlaidos). Tačiau galutinis dalyvio mokestis sumažintas gavus paramą iš skirtingų fondų:

 • Projekto „TAPK 2“ subsidijuojama savikainos dalis socialiai remtiniems vaikams, vaikams iš gausių šeimų, neįgaliems vaikams, imigrantams iš trečiųjų šalių (iki 8 vietų) – 90,25 Eur, kitiems vaikams – 28,5 Eur. Pagal minėtą projektą, vaiko dalyvavimas stovyklose 2016-2017 m. m. mokinių atostogų (ne vasaros) metu gali būti subsidijuojamas tik vieną kartą.
 • Likusią subsidijos dalį sudaro Lietuvių katalikų religinės šalpos, Ateitininkų fondo parama, privačių aukotojų lėšos.

Svarbu 2: Dalyviams reikalinga į akademiją atsivežti Vaiko sveikatos pažymėjimą ar jos kopiją (forma forma 027-1/a, kuri pateikiama kasmet mokyklai) arba Medicininę pažymą vaikui, vykstančiam į stovyklą (forma 079/a).

tapk smm SMPF

image description

LKRS logo    zenkliukas_AF

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728