Liuksemburge kuriasi ateitininkų kuopa

2017-10-16

Share on Facebook0Share on Google+0
Liuksemburge kur (1)

Liuksemburge kuriasi pal. Teofilio Matulionio moksleivių ateitininkų kuopa! Moksleivius nuo 10 metų, kurie norėtų prisidėti prie ateitininkų veiklos, kviečiame į susitikimą.

Kada? Šį šeštadienį, spalio 21 d., 15:00-17:00 val.

Kur?   Redemptoristų salėje kieme prie Šv. Alfonso bažnyčios, 32 Rue des Capucins, 1313 Liuksemburge.

Prašome pranešti apie savo dalyvavimą iki spalio 20 d. tel. +352 621 359939 (Irena), +352 621 744806 (Dalia) arba el. paštu irugri@gmail.com

Moksleivių ateitininkų sąjunga vienija lietuvius katalikus moksleivius, norinčius užaugti brandžiomis, įvairiapusiškomis, veikliomis asmenybėmis, galinčiomis aktyviai dalyvauti visuomeniniame, kultūriniame bei religiniame gyvenime. Ateitininkai vadovaujasi katalikiškumo, tautiškumo, šeimiškumo, visuomeniškumo ir inteligentiškumo principais. Ateitininkų šūkis: „Visa atnaujinti Kristuje!“

Kuopos veikloje ugdomas gyvas bei veiksmingas katalikų tikėjimas, diegiamos ir stiprinamos vertybės, skatinama sąmoninga savo Tėvynės bei artimo meilė, žadinamas nuolatinis žinių troškimas bei kūrybiškumas. Paskaitose, diskusijose, įvairiuose užsiėmimuose gilinamasi į rūpimas bei aktualias temas, lavinami sugebėjimai logiškai mąstyti, laisvai ir aiškiai reikšti savo mintis. Kelionėse, šventėse, žaidimuose moksleiviai bendrauja ir bendradarbiauja, atskleidžia ir ugdo savo gabumus. Kiekvienas narys gali rasti nišą, kur pasireikšti, aktyviai dalyvaudamas daug gauti, bet kartu ir duoti.

Liuksemburgo ateitininkų informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728