Kviečiame moksleivius dalyvauti žiemos akademijoje!

2019-12-01

Share on Facebook0Share on Google+0
ateitis.lt

8–12 klasių moksleivius ir pirmo kurso studentus kviečiame Kalėdų oktavą bei Naujuosius metus švęsti moksleičių ateitininkų žiemos akademijoje

„K o d ė l   v e r t a  k o v o t i?“,

vyksiančioje gruodžio 28 – sausio 1 d. Vilniuje.  Renginį lydės mintis, jog didžiausia problema ne tada, kai žmogus iškelia aukštus tikslus ir jų nepasiekia – o tada, kai išsikelia žemus tikslus ir juos pasiekia. Taigi, už ką ir kodėl verta kovoti?

R e g i s t r a c i j o s  a n k e t a

Norint patekti į akademiją reikia parašyti rašinį arba atlikti kūrybinę užduotį.

Rašinio tema 8 klasės mokiniams:

ĮKVEPIANTI KALBA

Pasirinkite jums didžiausią įspūdį padariusią nufilmuotą kalbą. Pamąstykite giliau! Kokių veiksmų tas žmogus skatina imtis? Kas jam yra svarbiausia? Ar tai atrodo svarbiausia ir jums? Ar realu siekti tų tikslų, kurių jis kviečia siekti? O gal būtina dar ko nors kito nepamiršti? 

Pavyzdžiai:

  • „Aš turiu svajonę” (angl. I Have a Dream) – Martino Liuterio Kingo kalba, 1963;
  • Nijolės Oželytės pasisakymas Sausio 13 osios proga moksleiviams, 2011;
  • Filme „Didysis diktatorius“ pasakyta Čarlio Čaplino kalba, 1940;
  • Aktorės Jurgitos Jurkutės-Širvaitės kalba konferencijoje „TEDxVilnius“, 2016;
  • Kyle’o Martin’o kalba (lot. vale dicere)  diplomų įteikimo ceremonijoje JAV (The King's Academy's Class of 2019), 2019.

 

Rašinio tema 9-10 klasių mokiniams:

„VISKĄ ATIDUOČIAU, KAD TIK LIETUVOJE...“

Kokį pokytį norėtum pamatyti mūsų šalyje, dėl kurio nebūtų gaila savo laiko, gėrybių ar net gyvybės? Kokių veiksmų imtumeisi, kad jį įgyvendintum? Pasirink sritį, kuri tau artima ir įdomi. Atidžiai išanalizuok situaciją šalyje, galbūt kažkokių priemonių jau yra imtasi, kad šis pokytis įvyktų?

11-12 klasių moksleivius ir 1 kurso studentų kviečiame pamąstyti šia tema:

PASAULIO UTOPIJOS

Apžvelkite jūsų nuomone didžiausią pasaulio pertvarkymo programą (pavyzdžiui, komunizmas, nacionalizmas, fašizmas, vergija ir pan). Ką naujo ji pasiūlė egzistuojančiai visuomenei, valstybei, žmogui? Įvertink šią santvarką žmogaus prigimties atžvilgiu. Kokie trūkumai išryškėja?

Literatūra:

C. S. Lewis  „Tiesiog krikščionybė“.

Alternatyvi kūrybinė užduotis visiems

VIEŠA KALBA

Parenkite 3-5 min. viešą kalbą, ją nufilmuokite ir įkelkite ant šios žiemos akademijos renginio Facebook sienos. Kalboje bandykite atsakyti į akademijos temą „Kodėl verta kovoti?“  

Literatūra:

  • A. Valotka „Aš kalbu – manęs klausosi” (IV skyrius – Kalbos kūrimas), nuoroda.
  • Conor’as Neill’as „Kaip pradėti kalbą”. Vaizdo įrašas [EN].

 

S V A R B U

Atlikdami vieną iš pateiktų užduočių nepamirškite atsižvelgti į  rašinio reikalavimus. Jūsų darbas neturėtų būti ilgesnis nei du A4 formato lapai (be titulinio lapo). Papildomų šaltinių naudojimas yra pagirtinas, tačiau perskaityti ir remtis pateikta literatūra – privaloma.

Jūsų paraiškos bei atliktos užduoties lauksime iki gruodžio 16 d. (imtinai) el. paštu akademijos@ateitis.lt (jas teikti gali 8-12 klasių moksleiviai bei pirmo kurso studentai). Vėluojantiems atsiųsti darbus bus taikomas papildomas 5 eurų mokestis.

Dalyvio auka:

45 Eur – davusiems ateitininko įžodį ir sumokėjusiems nario mokestį;

50 Eur – nedavusiems ateitininko įžodžio arba nesumokėjusiems nario mokesčio;

60 Eur – galintiems prisidėti daugiau.

Dalyvio aukos dydis neturi būti kliūtis dalyvauti akademijoje, apie tai galima parašyti el. paštu.

Dalyviams reikalinga į akademiją atsivežti Vaiko sveikatos pažymėjimą ar jos kopiją (forma forma 027-1/a, kuri pateikiama kasmet mokyklai) arba Medicininę pažymą vaikui, vykstančiam į stovyklą (forma 079/a).

Turite klausimų?

Parašykite akademijos@ateitis.lt.

 

Moksleivių ateitininkų akademijų komitetas

Už paramą dėkojame 
Jaunimo reikalų departamentui prie SADM, Lietuvių katalikų religinei šalpai, Vilniaus miesto savivaldybei, Ateitininkų fondui

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728