ATNAUJINTA. Kūrybinės dirbtuvės Berčiūnuose

2019-05-15

Share on Facebook0Share on Google+0
berčiūnai

 

kūrybinės dirbtuvės Berčiūnuose.

a p r a š y m a s  

Data:    2019 m. birželio 14–16 d.
Vieta:   Berčiūnų stovyklavietė
Dalyviai:  Berčiūnų bičiuliai(tame tarpe ateitininkai!) bei architektai (viso planuojama 30–35 žm.)

Registracijos datos:
> pradžia      – balandžio 24 d. (žinia paskleista AF atstovų konferencijoje)

>> r e g i s t r a c i j a   į dirbtuves.

Renginys   n e m o k a m a s

Idėjų ir pasiūlymų turintiems, bet, deja, dirbtuvėse negalintiems dalyvauti sukūrėme pasiūlymų anketą - rašykite gimusias mintis, ar tiesiog jūsų akimis svarbiausius Berčiūnų akcentus, kurių nevalia pamiršti savaitgalio metu.

>> p a s i ū l y m ų     a n k e t a <<

p r o g r a m a
// dalis skirta Berčiūnų draugams
planuojama 20–25 žm.

gegužės 14 d. (penktadienis)

19 – 20 val.       atvykimas į Berčiūnų stovyklavietę
įsikūrimas, laužas, bendravimas, neformalus susipažinimas

gegužės 15 d. (šeštadienis)

9 val.                    pusryčiai
10 – 13 val.          dirbtuvės (1)*
13 – 14 val.          pietūs
14 – 18 val.          dirbtuvės (2)*
18 – 19 val.          vakarienė
19 val.   bendras vakaras, diskusijos

gegužės 16 d. (sekmadienis)

9 val.                    pusryčiai
10 – 13 val.          dirbtuvės (3)*

//dalis skirta architektams
planuojama 10–12 žm.

gegužės 14 d. (penktadienis)

19 – 20 val.       atvykimas į Berčiūnų stovyklavietę
įsikūrimas, laužas, bendravimas, neformalus susipažinimas kartu

gegužės 15 d. (šeštadienis)

9 val.                    pusryčiai
10 – 13 val.          pasirinktos srities analizė*
13 – 14 val.          pietūs
14 – 18 val.          pasirinktos srities analizė*
18 – 19 val.          vakarienė
19 val.   bendras vakaras, diskusijos

gegužės 16 d. (sekmadienis)

9 val.                     pusryčiai
10 – 13 val.          dirbtuvės (3)*
*  programos dalys paaiškintos detaliau

 

Dirbtuvės:
// programos dalis, skirta visiems, kuriems svarbūs Berčiūnai

dirbtuvės (1) – užsiėmimas, kurio metu dalyviai dalijasi savomis patirtimis stovyklavietėje. Iš įvairių prisiminimų sudėliojamas maršrutas – rengiama ekskursija, pristatant aktualias vietas ir prisiminimus pasirinktose stovyklavietės vietose. Maršrutai fiksuojami vizualiai, kuriant žemėlapius.

dirbtuvės (2) – taikant diskusijos formą, kurią moderuotų patyrę moderatoriai, kuriama stovyklavietės vizija. Dalyvaujant Panevėžio miesto architektei, siekiama išgryninti bendrą viziją, įsiklausant į vietinius poreikius ir esančias idėjas. Kilusios mintys eskizuojamos, fiksuojamos vizualiai ir raštiškai.

dirbtuvės (3) – baigiamoji dirbtuvių dalis. Pasirenkama stovyklavietės vieta, kurioje matoma opiausia problema / pokyčio poreikis, išsigryninama idėja konkrečiai vietai. Sugalvojamas vizualus pateikimas.

 

Vietos, bei nuomonių tyrimas:
// programos dalis, skirta architektams

Tikslas: esamos informacijos susisteminimas ir analizavimas.
Darbas vyktų keturiose pagrindinėse grupėse po 2-3 architektus.

Temos, kurias bus galima rinktis registracijos metu:

·       Dalyvavimas diskusijoje – moderavimas, nuomonių, bei idėjų stebėjimas ir archyvavimas

·       Esamos situacijos fiksavimas

·   Namelių fasadų fotografavimas, nuotraukų sinchronizavimas

·   Ypatingųjų  architektūrinių detalių paieška, vaizdinis fiksavimas

·       Stovyklavietės direktoriaus turimos informacijos sistematizavimas bei skaitmenizavimas

·       Archyvinės medžiagos analizė

·  Informacija ieškoma (pgr. kryptys: istorinis kontekstas;      architektūriniai brėžiniai; žodinė patirtis)

Surastos informacijos fiksavimas ir skaitmenizavimas

·       Pokalbis su vietine bendruomene, stovyklavietės kaimynais, siekiant išgirsti pasiūlymus, patirtis (informacija fiksuojama, raštu arba audio įrašu)

Daugiau informacijos galite rasti www.stovyklavietesprojektas.lt

o r g a n i z u o j a :  
studentės ateitininkės
Eglė Kliučinskaitė ir Giedrė Darškutė

siekiama bendradarbiauti :  
Keliaujančių architektrūos dirbtuvių nariai

renginį   r e m i a : 
Lietuvos kultūros taryba bei
VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovyklavietė“

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728