Kuopų globėjų ir sendraugių susitikimas

2017-11-14

Share on Facebook0Share on Google+0
pokalbis, arbata, neformalus

Moksleiviai jau ruošiasi dalyvauti tradiciniame Aušros Vartų atlaidų savaitgalyje. Anksčiau kuopų globėjai atlydėdavo kuopos narius ir prisijungdavo prie savaitgalio programos. Todėl tai puiki proga susitikti globėjams ir sendraugiams ateitininkams.

Aušros Vartų savaitgalis vyks lapkričio 17-19 d. Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje. Ta proga Vilniaus krašto ateitininkų vietovės valdyba kviečia susitikti šeštadienio popietę diskusijoms ir pasibuvimui drauge. Susitikimo tikslas: pasidalinti iššūkiais kuopų veiklose, geromis patirtimis, geriau pažinti kitus globėjus, sendraugius ateitininkus.

Susitikus siūlome:
15:00 VJG aktų salėje kun. Domingo Avellaneda paskaita apie Šventąją Šeimą;
17:00 Ekskursija Bažnytinio Paveldo muziejuje
19:00 Mišios šv. Teresės bažnyčioje.

Kviečiame registruotis Vilniaus krašto kuopų globėjus ir sendraugius, prisijungti ir kitų kraštų atstovus.
Registruotis kviečiame iki lapkričio 15 d. 23.59 val.

Taip pat kviečiame visus kuopų globėjus bei sendraugius ateitininkus dalyvauti Vilniaus krašto ateitininkų valdybos konferencijoje ir padėti rinkti naująją valdybą (Konferencija pradedama mišiomis šv Jonų bažnyčioje 11 val.). Daugiau informacijos apie konferenciją.

Vilniaus krašto ateitininkų informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728