Įvyko AF Atstovų konferencija

2019-04-10

Share on Facebook0Share on Google+0
IMG_1353 (1)

Balandžio 6–7 d. visi Ateitininkų federacijos nariai buvo kviečiami atvykti į Kaišiadoris susitikti Atstovų konferencijoje „Ateikite kurti“. Šią frazę AF Valdyba pasirinko ne be reikalo – 1989 m. savo kalboje-kvietime ją pasakė Ateitininkijos atgaivintojas Lietuvoje kun. dr. Arvydas Žygas, tad tai puiki proga, ją ištariant, pradėti švęsti Ateitininkų federacijos 30 metų atkūrimo Lietuvoje sukaktį!

Šeštadienį Atstovų konferencija prasidėjo Moksleivių ateitininkų ir Studentų ateitininkų sąjungų suvažiavimais, kurių metu sąjungų nariams buvo pristatytos kadencijų metinės veiklų ataskaitos bei renkamos naujosios sąjungų valdybos. Ypač džiaugiamės, kad moksleivių ateitininkų užsibrėžtas 2018 metų tikslas – sukviesti į MAS suvažiavimą 100 sąjungos narių buvo įgyvendintas sėkmingai ir pranokęs lūkesčius –  suvažiavime dalyvavo 120 MAS narių ir kandidatų! Vakarą tęsėme drauge su skautais: broliu Teodoru bei sesėmis Nomeda ir Egle, kurie pasidalino skautijos ištakomis bei papasakojo, kaip ateitininkai ir skautai yra susiję istorijos perspektyvoje. Džiaugiamės pasidalinta bendryste.

Dėkojame buvusioms sąjungų valdyboms ir sveikiname naujai išrinktąsias.

MAS naująją valdybą sudarys:

kun. Domingo Avallaneda
Inesa Čaikauskienė
Emilis Liauksminas
Augustė Malinauskaitė
Emilija Petrusevičiūtė
Deimantė Rusteikaitė
Urtė Šedvilaitė

SAS naująją valdybą sudarys:

Aistė Čepulevičiūtė
Kotryna Kriaučiūnaitė
Akvilė Petrauskienė
Augminas Petronis
Aistė Pilkienė

Sekmadienį Atstovų konferencijos metu buvo patvirtintos 2018 m. veiklos ir finansinės ataskaitos, kurių veiklos dalis apibendrino sąjungų atstovai, o finansinę dalį pristatė generalinė sekretorė Lauryna Jodko.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Su ataskaitomis susipažinti galite ČIA.

Konferencijos metu nuveiktus darbus pristatė AF pirmininkais Justinas Juknys bei Tarybos pirmininkas Martynas Pilkis. Konferencijoje taip pat vyko teminiai susitikai, kuriuose buvo aptariami svarbiausi organizacijos klausimai: Milda Vitkutė pristatė Moksleivių ateitininkų ugdymo modelio kūrimo konceptą susitikime „Ar Trys pamatiniai klausimai vis dar yra pamatiniai?“, Kauno krašto ateitininkų dvasios tėvas kun. Nerijus Pipiras kvietė daugiau sužinoti apie ateitininkę kankinę Adelę Dirsytę susitikime „Adelės Dirsytės reikalai“ kalbant apie beatifikacijos  bylą ir eigą, sendraugiai ateitininkai Lina Urbienė ir pirmininkas Justinas Juknys moderavo susitikimą „Kaip ateitininkai švęs AF veiklos Lietuvoje atkūrimo trisdešimtmetį?” Dėkojame už pasidalintas žinias bei diskusijų metu gimusias naujas idėjas ir įžvalgas.

DĖKOJAME

Kaišiadorių merui Vyteniui Tomkui už sveikinimo žodį, J. E. vyskupui Jonui Kauneckui už šv. Mišių auką, visiems teminių užsiėmimų moderatoriams, Aisčiui Stalučinskui už pravestą ekskursiją po Kaišiadorių miestą, konferencijos savanoriams bei atvykusiems organizacijos nariams.

 

Eikime kurti visa atnaujinant Kristuje!

 

AF Valdyba

Už paramą dėkojame Jaunimo reikalų departamentui prie SADM

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728