Išrinkta nauja Studentų ateitininkų sąjungos valdyba

2019-04-09

Share on Facebook0Share on Google+0
SAS suvažiavimas 2019 (1)

Prieš daugiau kaip 30 metų išsakytas kun. dr. Arvydo Petro Žygo kvietimas „Ateikite, nes čia gera, bet padarykite, kad būtų dar geriau“ tapo įkvėpimu studentams, pirmąjį šių metų balandžio savaitgalį susitikusiems Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavime.

Pastarieji studentų ateitininkų metai buvo itin aktyvūs: pasveikinome 12 naujų įžodininkų, įvyko 2 studentų akademijos, Advento rekolekcijos, 2 žygiai, toliau buvo tęsiama Suopročio idėja, organizuojamos maldos grupelės, gyvojo rožinio iniciatyva ir kitos veiklos, stiprinančios bei vienijančios studentų bendruomenę. Daugiau apie jas galite rasti SAS valdybos 2018–2019 m. veiklos ir finansinėje ataskaitoje, kuri buvo pristatyta ir vienbalsiai patvirtinta SAS suvažiavime.

Taip pat ypatingai džiugina SAS vienetų aktyvumas. Studentų ateitininkų teisininkų korporacija Iustitia savo veiklomis, formuojančiomis požiūrį į teisingumą bei moralę teisiniuose procesuose, pritraukia ne vieną dešimtį ar šimtą studentų, neapsiribodama vien teisės fakultetu, ar VU universitetu. VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute veikiantis, politologus vienijantis Šv. Tomo Moro klubas pradėjo ypatingą projektą – paskaitų ciklą apie Bažnyčios socialinį mokymą, kuris pritraukia gausų būrį studentų. Vos prieš keletą metų įsikūręs klubas jau tapo ryškiu VU veiklos dalyviu, ugdančiu studentus ir suteikiančiu erdvę aktualiausioms diskusijoms. Ateitininkų medikų korporacija Gaja toliau išlieka svarbiu ateitininkijos vienetu, puoselėjančiu gyvybės ir kitus jautrius klausimus, medikų bendruomenėje. Toks ateitininkų veikimas akademinėje aplinkoje įkvepia ir džiugina!

Suvažiavimo metu studentai ateitininkai rinko SAS valdybą. Buvo nuspręsta, kad valdybą sudarys 5 nariai.  Sveikiname ir Dievo palaimos bei Šventosios Dvasios veikimo linkime naujajai Valdybai, kurią sudaro: Aistė Pilkienė, Akvilė Petrauskienė, Kotryna Kriaučiūnaitė, Augminas Petronis ir Aistė Elena Čepulevičiūtė. Prašome visų ateitininkų šioje tarnystėje lydėti Valdybą ir visą studentų ateitininkų sąjungą savo maldoje!

Pagal SAS įstatus, per du mėnesius nuo išrinkimo, naujoji valdyba turi pateikti savo metinį veiklos planą. Suvažiavimo metu studentai ateitininkai rinkosi į interesų grupes, kuriose teikė pasiūlymus, kaip pritraukti į SAS studentus, anksčiau nedalyvavusius ateitininkų veiklose, kaip padidinti MAS narių pradėjusių studijas įtraukimą, kaip motyvuoti ir aktyviam veikimui organizacijoje paskatinti esamus SAS narius bei kokios jų kompetencijos turėtų būti ugdomos. Dėkojame dalyvavusiems interesų grupėse bei tikimės, kad šių diskusijų turinys taps tvirtu pamatu naujajai valdybai planuoti savo veiklą.

Dėkojame visiems studentams, dalyvavusiems suvažiavime. Naujoji valdyba su didžiu džiaugsmu ir dar didesne atsakomybe priima Jūsų pasitikėjimą bei iš visų jėgų stengsis savo žiniomis ir gebėjimais, pasitarnauti Kristaus, Lietuvos ir ateitininkijos labui!

 

Naujoji SAS valdyba

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728