Informacija apie Ateitininkų federacijos SUVAŽIAVIMĄ

2018-03-07

Share on Facebook0Share on Google+0
AFsuvažiavimas.lt

Mieli ateitininkai,

Lietuvos šimtmetis įkvepia į jį žengti  su atsinaujinimu ir galvojant apie mūsų organizaciją, tad su džiaugsmu skelbiame, kad AF valdybos sprendimu, Ateitininkų federacijos suvažiavimas vyks balandžio 7–8 dienomis Kaune.

Suvažiavimo metu išgirsime AF sąjungų, generalinio sekretoriaus bei kontrolės komisijos ataskaitas. Rinksime naują Ateitininkų federacijos pirmininką, valdybą, tarybą ir kontrolės komisiją. Šeštadienį, po rinkimų, vyks ASS suvažiavimas ir valdybos rinkimai. Sekmadienį MAS ir SAS sąjungų nariai dalyvaus sąjungų suvažiavimuose ir rinks naujas valdybas.

Svarbus momentas visai mūsų organizacijai, tad dalyvaukime ir kvieskime savo bičiulius ateitininkus į šį įvykį.

SUVAŽIAVIMO PRADŽIA:

Balandžio 7 dieną (9 val. registracijos pradžia)

SUVAŽIAVIMO VIETA:

Laisvės al. 13, Kaunas

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA

UŽSIREGISTRUOK!

Registracija į Suvažiavimą vyksta iki kovo 25 d. užpildant elektroninę formą.

Suvažiavime dalyvaujantys nepilnamečiai dalyviai turi atsivežti užpildytą Dalyvavimo sutartį.

DALYVIO AUKOS DYDIS:

  • moksleiviams – 7 Eur
  • studentams – 10 Eur
  • sendraugiams –10 Eur

Aukos dydis neturėtų būti kliūtis dalyvauti suvažiavime.

Dalyvio auką perveskite į AF sąskaitą:  LT03 7300 0100 8655 9310
Paskirtis: „Dalyvio auka Vardas Pavardė“.

Jei norite ir galite paremti suvažiavimą finansiškai, maloniai lauksime pervedant didesnę auką arba atskiro pavedimo į tą pačią sąskaitą, paskirtis: „Auka AF veiklai“.

NORITE BALSUOTI?

Primename, kad AF suvažiavimo metu, balandžio 7 dieną, balsuoti galės tie AF nariai, kurie yra susimokėję nario mokestį už 2018 metus. Dar nespėjusius to padaryti kviečiame nedelsti ir susimokėti iki kovo pabaigos. Jei nesate tikri, ar susimokėjote, kreipkitės af@ateitis.lt.

Informacija apie nario mokestį.

Balandžio 8 dieną vyks MAS ir SAS sąjungų suvažiavimai. Kiekvieno nario pareiga dalyvauti, tačiau jeigu žinote, kad neturėsite galimybės atvykti, kviečiame remiantis MAS ir SAS nuostatais įgalioti savo sąjungos atstovą atstovauti jūsų balsui sąjungos suvažiavime.

  • MAS suvažiavime, kiekvienas MAS narys gali atstovauti kitus MAS narius. MAS narys turi tiek balsų, keliems MAS nariams jis atstovauja. Atstovu gali būti ne mažiau 16 metų sulaukęs AF narys. Kilus neaiškumams dėl atstovo turimo balsų skaičiaus, sprendimą priima MAS suvažiavimo prezidiumas.
  • SAS Suvažiavime kiekvienas SAS narys gali atstovauti kitus SAS narius. SAS narys turi tiek balsų, keliems SAS nariams jis atstovauja. Kilus neaiškumams dėl atstovo turimų balsų skaičiaus, sprendimą priima SAS Suvažiavimo Prezidiumas.

MAS suvažiavimo įgaliojimo lapas
SAS suvažiavimo įgaliojimo lapas

 

KANDIDATAS Į PIRMININKUS

Pagal AF 44 straipsnį, kandidatai į AF pirmininkus turėjo būti iškeliami ir pristatomi AF nariams ne vėliau kaip prieš mėnesį iki AF suvažiavimo, t.y. šiuo atveju – iki kovo 5 dienos. Kviečiame susipažinti su kandidatu.

NORITE DUOTI ĮŽODĮ?
Labai kviečiame visus AF kandidatus neatidėlioti ir duoti įžodį suvažiavimo metu – įsipareigoti dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei ir uoliai eiti ateitininko pareigas. O už tai bus atlyginta nauja ateitininkijos šeima ir Kristaus pagalba! Taip pat įžodis ir susimokėtas nario mokestis už 2018-us metus suteiks teisę balsuoti vyksiančiuose rinkimuose. Įžodis suvažiavimo metu bus duodamas balandžio 7 d. 10 val. šv. Mišių metu. Visiems įžodininkams reikia: 1) informuoti savo sąjungos valdybą, 2) išlaikyti įžodžio egzaminą, 3) pasirūpinti, kad egzamino protokolas būtų nusiųstas sekretoriatui af@ateitis.lt iki balandžio 4 d.

Kaip vyksta įžodis, kaip apsirengti jo metu ir kita svarbi informacija čia.

TURITE SVARBIŲ KLAUSIMŲ?
Norėtumėte, kad suvažiavimo metu būtų aptariamas vienas ar kitas Jums rūpimas klausimas? Kviečiame iš anksto apie tai pranešti. Tuomet galėsime jį įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę. Suformuluotus klausimus prašome siųsti elektroniniu paštu af@ateitis.lt. Tai padės sklandžiai vykti suvažiavimo programai, aptarti visa, kas svarbu ir pasilikti laiko bendrauti vieni su kitais ir švęsti!

ESATE NE IŠ  KAUNO?
Jei Kaunas – ne Jūsų namai, tikimės, kad jausitės čia kaip namuose suvažiavimo metu. Visiems, kuriems bus reikalinga nakvynė, būtinai surasime jums vietą miegui ir skanius pusryčius.

ESATE KAUNIETIS?
Džiaugsimės kiekvienu kauniečiu, kuris atvers savo namų duris svečiams ateitininkams iš kitų Lietuvos miestų ir išeivijos.  Jei nuspręstumėte suvažiavimo metu suteikti pastogę ir pusryčius vienam ar keliems žmonėms, registruodamiesi į suvažiavimą pažymėkite tai registracijos anketoje. O jei jau turite draugų, kuriuos norite priimti pas save ir susitariate su jais tiesiogiai, anketoje to nebereikia žymėti nei jums, nei jūsų draugams-svečiams.

Renginį remia: Ateitininkų fondas

AF valdybos ir sekretoriato informacija

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728