Į AF pirmininkus keliamas Justinas Juknys

2018-03-07

Share on Facebook0Share on Google+0
28946450_1790833424281397_805608516_o

Remiantis AF įstatais pristatomas kandidatas į Ateitininkų federacijos pirmininko vietą.

KANDIDATO PRISISTATYMAS:

Brangūs ateitininkai, mieli draugai,

Paragintas šventojo Jono Pauliaus II-ojo šūkio „Nebijokite, atverkite, plačiai atverkite Kristui duris“, sutikau būti kandidatu į Ateitininkų federacijos pirmininkus. Artėjant mūsų bendruomenės suvažiavimui, kviečiu ir Jus maldoje savęs paklausti, kokiu būdu konkrečiai galiu įsipareigoti savo organizacijai, kokiais talentais, idėjomis galiu prisidėti prie jos gyvavimo. Tikiu, kad kartu, bendromis jėgomis galime nukreipti ateitininkijos laivą į prasmingus vandenis mūsų brangiai Tėvynei pradedant skaičiuoti pirmuosius žingsnius antrame šimtmetyje po nepriklausomos valstybės atkūrimo.

Šventasis Kazimierai, melski už mus!
Justinas

TRUMPAS DOSJĖ 
Gimė 1981 m. balandžio 14 d. Kaune.
Ateitininkų veikloje dalyvauja nuo 2005-ųjų metų. 2010 m. davė ateitininkų sendraugių įžodį. Jaunųjų ateitininkų sąjungos stovyklos Berčiūnuose vadovas, mokytojas, komendantas. Užėmė pareigas 2014-2016 m. AF valdyboje, šiuo metu AF Tarybos narys.

1999 m. baigė Kauno technologijos universiteto gimnaziją, 2003 m. ekonomikos ir politikos mokslų bakalauro studijas Truman State University JAV, 2008 m. Europos ekonominių studijų magistro studijas Europos koledže Belgijoje. 2005-2016 m. dirbo įvairiose pareigose LR Finansų ministerijoje - fiskalinės politikos, ES reikalų, finansų rinkų srityse. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai metu 2013 m. atliko finansų atašė pareigas LR atstovybėje Briuselyje. Nuo 2016 m. dirba JAV kompanijos Nasdaq (vertybinių popierių birža) padalinyje Vilniuje.

Primename, kad AF pirmininkas bus renkamas 2018 m. balandžio 7–8 dienomis Kaune vyksiančiame Ateitininkų federacijos suvažiavime. Renginyje taip pat rinksime AF valdybos, tarybos, kontrolės komisijos narius, sąjungų valdybas.

 

AF sekretoriato informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728