Dalyvauk moksleivių ateitininkų vasaros akademijoje!

2018-07-30

Share on Facebook0Share on Google+0
mava'18

5 valstybės drambliai – moksleivių ateitininkų vasaros akademija, kviečianti pažinti, kas yra valstybė ir kas ją apibrėžia.

Švęsdami Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį tikrai ne sykį girdėjome žodį valstybė, bet ar kada susimąstei, kodėl valstybė yra tokia, kokia yra? kokios yra valstybės dedamosios dalys? be ko valstybė negalėtų egzistuoti? Į visus šiuos klausimus rasi atsakymą būtent akademijoje.

Moksleivių ateitininkų vasaros akademija – tai nepamirštama vasaros užbaigimo galimybė, kviečianti 8-12 kl. Lietuvos moksleivius susiburti kartu ne tik gerai praleisti laiką, bet ir pasigilinti į įvairius ateitininkams bei jų bičiuliams rūpimus klausimus.

Spustelėjus čia, galima pažiūrėti akimirkas iš praėjusios vasaros akademijos.

R e g i s t r a c i j o s   anketa

Norint patekti į akademiją reikia parašyti rašinį arba atlikti kūrybinę užduotį.

1) Valstybė – tai aš. Rašinys
Perskaitę rekomenduojamą literatūrą, parašykite rašinį. Toliau pateikiami orientaciniai klausimai (nebūtina atsakyti į visus klausimus ir negalima naudoti klausimų kaip rašinio šablono):

Kaip aš galiu prisidėti prie valstybės bendrojo gėrio?
Kokiais konkrečiais veiksmai kuriu valstybę?
Kas kuria valstybę?
Koks katalikų Bažnyčios vaidmuo valstybėje?
Koks katalikų Bažnyčios ir valstybės santykis?

Donatas Puslys. Kam gi mums ta valstybė?

Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija Lietuvos atkūrimo (Vasario 16-osios) 100-mečio proga

Doc. dr. Naglis Kardelis. Žmogus ir politinė bendruomenė šv. Tomo Akviniečio filosofijoje

DOCAT. Ką daryti? Katalikų Bažnyčios socialinis mokymas

2) Nario teisės ir pareigos Ateitininkų federacijoje. Rašinys
Perskaitę Ateitininkų federacijos įstatus ir Moksleivių ateitininkų sąjungos nuostatus bei St. Šalkauskio Palangos konferecijoje apibrėžtus ateitininkų principus ir pareigas pasamprotaukite šiais klausimais (nebūtina atsakyti į visus klausimus ir negalima naudoti klausimų kaip rašinio šablono):

Koks teisių ir pareigų santykis vyrauja Ateitininkų federacijoje?
Kurios pareigos yra svarbiausios, o kurios ne tokios svarbios?
Kodėl reikia laikytis įstatuose ir nuostatuose įvardintų pareigų?
Ką nariui suteikia teisės įvardintos šiuose dokumentuose?
Kokias teises, pareigas reikėtų patobulinti, pašalinti, pridėti dėl tolimesnio sklandesnio organizacijos gyvavimo?

Ateitininkų federacijos įstatai

Moksleivių ateitininkų sąjungos nuostatai

Stasys Šalkauskis. Ateitininkų principai ir pareigos

3) Mano maišto planas: už ką šiandien kovočiau? Esė

Dažnai girdime, jog lietuviai labai tylūs ir, užuot protestavę, su neteisybe yra linkę susitaikyti, iškęsti. Parašykite esė, apie tai, prieš ką kelti maištą linkęs (-usi) Tu. Aprašykite, kaip organizuotumėte savo maištą. Kas Lietuvoje turėtų būti pakeista čia ir dabar?

Meninė užduotis

4) Lietuvos struktūrinių dalių pristatymas Popiežiui video formatu
Valstybę apibrėžia: gyventojai, teritorija (siena), politinė sistema (valdžia, įstatymai), valstybės biudžetas, tarptautinis pripažinimas. Plačiau pasidomėję
vienu iš šių punktų, sukurkite apie jį 5-6 min pristatymo filmuką Popiežiui. Filmuko nuorodą siųskite kartu su aprašymu.

 

SVARBU

Atlikdami vieną iš pateiktų užduočių nepamirškite atsižvelgti į  rašinio reikalavimus bei meninės užduoties aprašą.  Jūsų darbas neturėtų būti ilgesnis nei du A4 formato lapai. Papildomų šaltinių naudojimas yra pagirtinas, tačiau remtis pateikta literatūra – privaloma.

Jūsų paraiškos bei atliktos užduoties lauksime iki rugpjūčio 13 d. (imtinai) el. paštu akademijos@ateitis.lt (jas teikti gali 8-12 klasių moksleiviai bei pirmakursiai studentai).

Dalyvio auka:
40 Eur – davusiems ateitininko įžodį ir mokantiems nario mokestį;
45 Eur – nedavusiems ateitininko įžodžio arba nemokantiems nario mokesčio.

Dalyvio aukos dydis neturi būti kliūti dalyvauti akademijoje, apie tai galima parašyti el. paštu.

Svarbu 2: Dalyviams reikalinga į akademiją atsivežti Vaiko sveikatos pažymėjimą ar jos kopiją (forma forma 027-1/a, kuri pateikiama kasmet mokyklai) arba Medicininę pažymą vaikui, vykstančiam į stovyklą (forma 079/a).

Turite klausimų?

Parašykite akademijos@ateitis.lt

 

Moksleivių ateitininkų Akademijų komiteto informacija

 

 

Už paramą dėkojame Jaunimo reikalų departamentui prie SADM, Ateitininkų fondui ir Lietuvių katalikų religinei šalpai.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728