Buriamas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio komitetas

2017-10-12

Share on Facebook0Share on Google+0
flag-2528872_960_720

Ateitininkų federacijos valdyba kviečia prisijungti prie Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio komiteto, kuris visus 2018 metus bus atsakingas už Lietuvai ir ateitininkams skirtus renginius šia proga. Komiteto tikslas — užtikrinti ateitininkiškų renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, organizavimą, koordinavimą ir vykdymą.

Komitetas veiks nuo 2017 spalio vidurio iki 2018 gruodžio pabaigos.

Komiteto uždaviniai:
- sudaryti metinį renginių ir iniciatyvų kalendorių;
- organizuoti renginius ir kitas iniciatyvas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, ypač akcentuojant Prano Dovydaičio, Aleksandro Stulginskio ir Kazimiero Bizausko indėlį į Lietuvos valstybės atkūrimą;
- koordinuoti sąjungų, vietovių ir kitų ateitininkiškų struktūrinių padalinių organizuojamus renginius, skirtus minėtam tikslui;
- informuoti ateitininkus ir Lietuvos visuomenę apie vykdomą veiklą;
- suorganizuoti AF Sąskrydį 2018 m. liepos 7-8 d.

Komitetą sudarys 6 organizacijos nariai ir AF valdybos atstovas.

REGISTRACIJA (vyksta iki lapkričio 1 d.)

AF valdybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728