Ateitininkų sekmadienio mintys. Nojus Katkevičius

2017-05-13

Share on Facebook0Share on Google+0
Nojus Katkevicius

Šiandien dalinamės moksleivio ateitininko Nojaus Katkevičiaus mintimis. Gero skaitymo!

Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, kas tau yra ateitininkai, kaip apibūdintum šią organizaciją?

Ateitininkų yra skirtingų, tačiau smagu žinoti, kad apsuptus gausios veidų įvairovės mus visus vienija bendros idėjos, bendras tikslas – Visa atnaujinti Kristuje! Ateitininkijoje mes tampame tartum šeima.

Kaip Tavo kuopa jaunam žmogui padeda ugdytis 5 ateitininkų principus ir savo veikla „visa atnaujina Kristuje“?

Tokius principus, kaip inteligentiškumą, katalikiškumą, ugdome kuopos susitikimų metu, kai kuriuos susitikimus paskiriame diskutavimui, šių dienų aktualijų nagrinėjimui, kalbame apie krikščionybę šiuolaikinėje visuomenėje. Kitus principus laviname ne kuopos susitikimų metu, o per įvairią veiklą, ar tai būtų senelių lankymas globos namuose, ar dalyvavimas partizaninių dainų vakare, ar tie patys susitikimai ateitininkiškuose renginiuose.

Taip pat neseniai kuopoje turėjome „šeimų dieną“, visi atsivedė savo tėvus, seses, brolius, senelius, pusbrolius ir kitus artimuosius, taip siekėme ne tik vieni kitus supažindinti, bet ir „lipdyti“ visus kuopiškius ir jų artimuosius į vieną, didelę šeimą.

Kai ruošeisi moksleivio ateitininko įžodžiui ir daugiau domėjaisi ateitininkų istorija, kas tau paliko didžiausią įspūdį? Kodėl?

Ko gero, kas labiausiai sukėlė susižavėjimą, buvo tas užsidegimas išsaugoti ir puoselėti katalikiškumą net sovietinės valdžios priespaudoje. To meto ateitininkai puikiai suprato tikėjimo reikšmę Lietuvai, suprato, kad tai yra mūsų istorijos dalis bei itin svarbi gyvenimo dalis, todėl ir siekė palaikyti katalikiškumą gyvą, net jei tai darydami smarkiai rizikavo.

Kokia tavo svajonė ateitininkams? Kokią įsivaizduoji Ateitininkų federaciją po 10 metų ir kaip prie šios svajonės įgyvendinimo gali prisidėti pats?

Labai liūdna, kad šiais laikais religija yra pajuokiama, kad tikintieji yra vadinami tamsuoliais, kad Dievo vaidmuo žmonių gyvenimuose yra paliekamas užmarštyje kaip sena sudulkėjusi knyga lentynoje. Dabar, kai žmonės turi visą laisvę tikėti, jie visiškai išsižada religijos, o gi anksčiau dėl teisės tikėti lietuviai kovojo!

Nors religija žmonių gyvenimuose neužima tokios svarbios vietos kaip anksčiau, vien faktas, kad Lietuvoje gyvuoja tokios organizacijos kaip ateitininkai, teikia optimizmo ateičiai. Svarbu nepasiduoti mus supančioms priešreliginėms idėjoms ir toliau saugoti savo tikėjimo ugnelę, evangelizuoti aplink mus esantį pasaulį.

Pats su ateitininkais bendrauju dar palyginus neilgai, dar neturiu jokių stambių idėjų, negalėčiau kurti organizacijos ateities planų, kaip daro mūsų valdyba, kuopų vadovai. Nepaisant to, manau, kad organizacijos ateitį formuoja ne tik dideli planai, bet ir smulkūs darbeliai, kuriais mes prisidedame prie organizacijos judėjimo, plėtros. Svarbu aktyviai dalyvauti kuopos, krašto, šalies ateitininkų veikloje, kas žino, gal kurią dieną iš mažesnių dalykų kils didelis įkvėpimas...

Mokykloje ir už jos ribų moksleiviai sulaukia daugybės pasiūlymų užklasinei veiklai. Kodėl pasirinkai Ateitininkų federaciją ir kodėl rekomenduotum savo draugams pasidomėti jos veikla?

Ateitininkų veikla nėra tiesiog būdas smagiai praleisti laiką ar pabūti su draugais, tai yra veikla, kuri skatina asmeninį tobulėjimą, lavina atsakomybės jausmą, ugdo norą rūpintis tave supančiais žmonėmis. Nuo to laiko, kai pradėjau lankyti ateitininkų kuopą, jaučiuosi paūgėjęs kaip žmogus, kaip asmenybė, nors ir manau, kad širdyje vis tiek visados liksiu vaikas... O gal tai tiesog jaunatviška ateitininkijos dvasia. ☺

Rubriką rengia Vilniaus krašto ateitininkai

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728