ATEITININKŲ SEKMADIENIO MINTYS. ELŽBIETA KRIAUČIŪNAITĖ

2017-07-09

Share on Facebook0Share on Google+0
Elzbieta Kriauciunaite

Šį sekmadienį dalinamės prieš pusmetį MAS įžodį davusios Elžbietos Kriaučiūnaitės mintimis apie ateitininkiją. Gero skaitymo.

Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, kas tau yra ateitininkai, kaip apibūdintum šią organizaciją?

Ateitininkai – tai organizacija, kuri ne tik vienija katalikiškų vertybių ir požiūrio žmones, bet taip pat yra tapusi mano antrąja šeima. Tai vieta, kurioje jaučiuosi saugi ir mylima. Man ateitininkai – tai ne vien platforma, kurioje galiu nevaržomai atsiskleisti ir reikšti savo idėjas, bet taip pat tobula galimybė sutikti ir šalia savęs pamatyti kitus nuostabius žmones.

Kaip tavo kuopa jaunam žmogui padeda ugdytis penkis ateitininkų principus ir savo veikla „Visa atnaujina Kristuje“?

Mano kuopos veikla yra išties efektinga ir vertinga jaunam žmogui, kuri siekia ugdytis penkis pagrindinius ateitininkų principus: katalikiškumą, inteligentiškumą, šeimyniškumą, visuomeniškumą ir tautiškumą.

Pirmasis principas yra įgyvendinamas bendruomenišku sekmadieniniu šv. Mišių lankymu. Mūsų kuopa, draugiškai dalyvaudama šv. Mišiose, pabrėžia pamaldų svarbą jauno žmogaus gyvenime ir skatina asmeninį ryšį su Dievu.

Mano kuopos susitikimų metu vykstantys akademiniai susitikimai tiek su paskaitininkais gilinantis į tam tikrą temą, tiek draugiški pasisėdėjimai su kuopos nariais ir globėjais padeda save pažinti ir lavinti. Būtent diskutuodami įvairiomis temomis ir taip ugdydami save, mes stengiamės tapti išsilavinusiais bei inteligentiškais katalikais.

Be to, verta pabrėžti, kad mano kuopa sumąsto draugiškus pasisėdėjimus su savo šeimos nariais, taip mes siekiame įgyvendinti šeimyniškumo principą. Manau, kad šis aspektas išties svarbus, nes šeima yra tai, kas sukuria mus tokius, kokie mes esame čia.

Visuomeniškumo principas dažniausiai atsiskleidžia nuolatiniuose kuopos globėjų bei narių siūlymuose dalyvauti įvairiose pilietinėse akcijose ir projektuose. Mūsų įsijungimas ir aktyvus dalyvavimas šiose veiklose yra glaudžiai susijęs su tautiškumu, nes atskleidžia, kad mes esame ne tik pajėgūs dalyvauti visuomeniniame gyvenime, bet taip pat prisiimti atsakomybę ir veikti Tautos labui.

Tad visa ši veikla leidžia pajusti mano kuopos pastangas „Visa atnaujinti Kristuje“: gyventi su Juo, Jame ir per Jį.

Kai ruošeisi moksleivio ateitininko įžodžiui ir daugiau domėjaisi ateitininkų istorija, kas tau paliko didžiausią įspūdį? Kodėl?

Kadangi domiuosi istorija, ruošiantis moksleivio ateitininko įžodžiui, didžiausią įspūdį man paliko ateitininkai Antrojo pasaulinio karo metu. Jų ryžtas veikti dėl organizacijos ateities ir ambicingas tikėjimas ateitininkijos svarba Tėvynės ateičiai sukėlė beribį susižavėjimą. Kaip žinia, išties daug ateitininkų karo metu pasitraukė į Vokietiją, o iš ten – už Atlanto, kur, daugiausia JAV, susikūrė daug atskirų sąjungų, veikusių dėl Lietuvos ir dėjusių dideles pastangas ir viltis į mūsų valstybės nepriklausomybę. Tai leidžia suvokti, kad net kriziniais momentais ateitininkai išliko vieninga jėga, aktyviai besireiškusi pasauliniu mąstu.

Kokia tavo svajonė ateitininkams? Kokią įsivaizduoji Ateitininkų federaciją po 10 metų ir kaip prie šios svajonės įgyvendinimo gali prisidėti pats?

Aš manau, kad išties svarbu su Ateitininkų federacija supažindinti savo tikinčius draugus, nes dažnai netgi uolių katalikų vaikai nustemba, išgirdę žodį „ateitininkai“. Esu įsitikinusi, kad dabartinės demografinės krizės akivaizdoje privalu išlaikyti stabilų narių skaičių ir tikiu, jog aš galiu prisidėti prie šio iššūkio. Visgi mums svarbu prisiminti, kad mums yra svarbi kokybė (ne vien kiekybė), kad nebūtų ateitininkai netaptų liberalių tendencijų įkaitais, o išliktų konservatoriška minties plėtote pasižyminti organizacija.

Mokykloje ir už jos ribų moksleiviai sulaukia daugybės pasiūlymų užklasinei veiklai. Kodėl pasirinkai Ateitininkų federaciją ir kodėl rekomenduotum savo draugams pasidomėti jos veikla?

Pasirinkau ateitininkus, nes tai nuostabi katalikiška organizacija, atspindinti mano vertybes ir telkianti panašiai mąstančius žmones. Jei ne ateitininkai, niekada nebūčiau savo gyvenime sutikusi tokių nuostabių žmonių, kas dieną įkvepiančių mane veikti ir tobulėti. Esu be galo laiminga, atradusi ateitininkus. Tai vienas svarbiausių įvykių mano gyvenime.

Rubriką rengia Vilniaus krašto ateitininkai

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728