Ateitininkų sekmadienio mintys. Donatas Jokubauskas

2017-03-19

Share on Facebook0Share on Google+0
Donatas Jokubauskas

Šį sekmadienį dalijamės moksleivio ateitininko Šv. Jonų kuopos nario Donato Jokubausko įžvalgomis. Gero skaitymo!

Kodėl rekomenduotum kitiems tapti ateitininku/e?

Nes tai pamatas, ant kurio tvirtai stovi tu ir tavo bendraminčiai!

Kas Tau yra laisvė?

Tai laisvai (savo noru)  pasirinkti nuo ko būti priklausomam. Žmogus negali gyventi visiškai laisvai taip, kad jis nuo nieko nepriklausytų, todėl savo laisve protingai naudotis gali tik išsilavinęs žmogus, toks, kuris gali aiškiai mąstyti, vertinti ir kuo giliau suvokti jį supančią aplinką.

Kodėl verta švęsti sekmadienį?

Nes sekmadienis ir yra susitikimo su Dievu diena, todėl tądien jokie kiti darbai neturi būti svarbesni už šv. Mišias. Per jas įvyksta stebuklas — ant altoriaus ir į mūsų širdis nužengia gyvas, prisikėlęs Dievas, ir tai įvyksta ne vienąkart gyvenime, o kiekvieną savaitę! Jėzus mus aplanko, todėl mes turime eiti jo pasitikti! Jėzus sakė, kad žmogus sotus netik duona, bet ir Dievo žodžiu. Kasdienė malda pamaitina sielą, tačiau Šv. Mišios yra 1000000000000000000000000000... kartų sočiau už bet kokią maldą!

Kuris istorinis ateitininkas Tave įkvepia ir kodėl?

Antanas Maceina — dėl savo profesionališkumo ir intelektualinių gabumų, talento giliai mąstyti apie metafizinius dalykus, aiškiai dėstyti mintis, dėl smalsumo ir domėjimusi, nuolat keliami klausimai skatino jo gilesnį suvokimą.
Juozas Daumantas - Lukša — dėl savo herojiškos ir drąsios asmenybės. Vien tai, kad jis pasirinko pražūtingą partizano kelią dėl kilnaus tikslo, kelia susižavėjimą juo. Paaukoti savo gyvybę dėl Tevynės sugebėtų ne kiekvienas, tam reikia didelės narsos ir dar didesnės širdies.

Ką Tau reiškia ateitininkų šūkis „Visa atnaujinti Kristuje”?

Gyvenimo tikslas, objektas ir priemonės (kristocentriškumas, visuotinumas, apaštališkumas). Šiame šūkyje aiškiai atsispindi kiekvieno krikščionio tikslas ir kiekvieno ateitininko to tikslo siekimas - apaštalavimas. Tai gyvenimo būdas, verčiantis tave būti visada vientisu, visada ateitininku, visada visur ir viską palenkti Kristui!

Rubriką rengia Vilniaus krašto ateitininkai

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728