Ateitininkų federacijos suvažiavimo atgarsiai

2018-04-09

Share on Facebook0Share on Google+0
20180407 F1__0565 (1)

Įkvėpti ateities!

2018 m. balandžio 7-8 dienomis Kaune, istoriniuose Ateitininkų rūmuose, įvyko Ateitininkų federacijos suvažiavimas, į kurį atvyko nariai iš visos Lietuvos. Du šimtai moksleivių, studentų ir sendraugių ateitininkų vertino praėjusių metų veiklą, išsirinko naują AF pirmininką –  ekonomistą Justiną Juknį ir pagrindinius organizacijos valdymo organus: valdybą, tarybą, kontrolės komisiją bei sąjungų valdybas.

Suvažiavimas prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis, kurių metu 20-imt atstovų iš įvairių sąjungų davė įžodį ir priesaiką gyventi ateitininkų šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje“. Federacijos dvasios tėvas, arkivyskupas Gintaras Grušas, šv. Mišių homilijoje akcentavo Lietuvos jaunimo atsinaujinimo galimybę per artėjantį šv. Tėvo vizitą Lietuvoje. Suvažiavimo metu buvo ne tik išrinkti naujieji Ateitininkų federacijos valdymo vienetai, bet ir aptartos temos, kaip paskatinti jaunimą atrasti viltį Kristuje ir būti aktyviais katalikiškos žinios nešėjais šių dienų visuomenėje, diskutuota dėl federacijos strateginių krypčių, pristatytos iniciatyvos ir veiklos idėjos.

Pristatome naująją federacijos organų sudėtį.

AF valdyba:
Laurynas Būda
Eglė Labutytė
Povilas Varnelis
Saulė Šergalytė

AF taryba:
Vidas Abraitis
Paulius Auryla
Justina Juodišiūtė
Paulius Mieželis
Martynas Pilkis.

AF kontrolės komisija:
Vidas Čaikauskas
Tomas Urba
Arūnas Pemkus.

Moksleivių ateitininkų sąjungos valdyba:
kun. Domingo Avellaneda
Inesa Čaikauskienė
Milda Ivanauskaitė
Donatas Jokubauskas
Agnė Markauskaitė
Goda Kortyna Užpelkytė
Liudvika Streikutė

Studentų ateitininkų sąjungos valdyba:
Domantė Bikulčiūtė
Dovilė Bikulčiūtė
Lukas Kriščiūnas
Lukas Satkaukas
Justina Šimonytė

Sendraugių ateitininkų sąjungos valdyba:
Elena Bučelytė
Jolanta Kontrimaitė-Biuso
Jovita Mikalkėnaitė
Živilė Peluritienė
Rozvita Vareikienė

Sveikiname naujai išrinktu organizacijos atstovus ir dėkojame visiems, kurie peisidėjo prie suvaiavimo organizavimo.

Melskime, kad Dievas laimintų ir suteiktų nuolankią, drąsią ir džiugią  širdį visa atnaujinti Kristuje!

Suvažiavimo organizatoriai

Už paramą dėkojame Ateitininkų fondui

 

 

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728