Ateitininkų federacijos suvažiavimas

2015-11-10

Share on Facebook0Share on Google+0
AF

Mieli ateitininkai,

su džiaugsmu pranešame, kad AF valdybos sprendimu, Ateitininkų federacijos suvažiavimas, vyks 2016 m. balandžio 1-3 dienomis Vilniuje.

Suvažiavimo metu pirmą kartą keturios AF sąjungos atsiskaitys už veiklą bei rinks naujas valdybas vieno renginio metu. Tikime, kad tai taps tradicija ir padės suvienyti visų kartų ateitininkus bendrai veiklai.

Skatiname visus ateitininkus šias dienas paskirti organizacijos reikalams ir dalyvauti suvažiavime. Labai kviečiame jungtis ir išeivijos ateitininkus. Nuoširdžiai prašome dalintis šia žinia vieni su kitais!

AF Valdyba

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728