Arkivysk. G. Grušo žinia ateitininkams po popiežiaus vizito

2018-11-05

Share on Facebook0Share on Google+0
© Laima Penek

Laiškas ateitininkams prisimenant popiežiaus Pranciškaus vizitą

Praėjus daugiau nei mėnesiui po popiežiaus vizito nuoširdžiai dėkoju visiems ateitininkams, kurie prisidėjo prie to, kad Lietuvos žmonės gyvai sutiktų popiežių čia Lietuvoje, o gyvenantys kitose šalyse – išgirstų apie Lietuvą ir jos žmonių tikėjimą. Dėkoju Jums, kurie dalyvavote pasirengimo darbuose, lydėjote malda, kurie savanoriavote popiežiaus vizito dienomis Vilniuje ir Kaune.

Labai ačiū Jums, kurie nepabūgę oro prognozių, atvykote pasimatyti su apaštalo Petro įpėdiniu Pranciškumi Vilniuje, Kaune ar net kelyje Vilnius–Kaunas. Važiuodamas su Šventuoju Tėvu papamobiliu ar korteže, mačiau Jūsų veidus ir trykštantį džiaugsmą.

Vienybė su Šventuoju Tėvu ateitininkams buvo labai svarbi nuo pat pradžių. Mūsų organizacijos tėvai šūkiu mums parinko šv. Popiežiaus Pijaus X moto „Visa atnaujinti Kristuje“.

Kaip „visa atnaujinti Kristuje“ atsiskleidžia popiežiaus Pranciškaus žodžiuose? Po vieną ir kuopose, susibūrimuose ieškokime popiežiaus siūlomų krypčių, kaip mes savo kasdienybėje galime visa atnaujinti Kristuje. Kviečiu kiekvieną ateitininką perskaityti ir su bičiuliais aptarti popiežiaus Pranciškaus kalbas, pasakytas čia, Lietuvoje. Tegul kalbos nelieka tik mintimis užrašuose, tačiau atraskime, kaip tai galime taikyti mūsų bendruomenės, tautos gyvenime.

Popiežius nuolat kartoja savo prašymą: melskitės už mane. Atsiliepkime į šį jo kvietimą. Melskimės už Šventąjį Tėvą; melskimės už Bažnyčią, kuriai nestinga išbandymų ir kuri deda pastangas apsaugoti pačius pažeidžiamiausius. Popiežius kviečia atsiliepti į šiuos iššūkius malda, atgaila ir pasninku.

Tik išvykęs iš Lietuvos Šventasis Tėvas pakvietė pasaulio tikinčiuosius visą spalį melstis už Bažnyčią ir jos vienybę ne tik Rožinį, bet kartu pridėti ir invokaciją Marijai bei arkangelo Mykolo maldą. Nors spalis baigėsi, kviečiu ateitininkus ir toliau kasdien melstis Rožinį už Bažnyčią Lietuvoje ir pasaulyje, pridedant šias dvi dangiškos pagalbos maldas.

Popiežius Pranciškus dovanojo ir tai, kas gaivina mūsų širdis ir sielas: nuo šiol Lietuvos žmonės gali pelnyti visuotinius atlaidus melsdamiesi Gailestingumo vainikėlį priešais Švenčiausiąjį Sakramentą (išstatytą ar tabernakulyje; laikytis įprastinių sąlygų atlaidams pelnyti). Gailestingumo vainikėlis – tai malda, kurią Jėzus išmokė šv. Faustiną, apsireiškęs Vilniuje.

Prašykime mergelės Marijos, kaip sakė popiežius Pranciškus Aušros Vartuose, „kad būtume bendruomene, skelbiančia Kristų Jėzų, mūsų viltį, ir kurtume Tėvynę, galinčią priimti visus, gebančią iš Mergelės Motinos priimti dialogo ir kantrumo dovanas, artumo, mylinčio atleidimo ir nesmerkiančio svetingumo dovanas; Tėvynę, kuri pasirenka statyti tiltus, bet ne sienas, kuri mieliau renkasi gailestingumą, bet ne teisimą.“

 

+ Gintaras Grušas
Ateitininkų federacijos dvasios vadas
Vilnius, 2018-10-30

Nuotraukos autorė: © Laima Penek

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728